Opleiding Casemanager in Taakdelegatie / POB Gedragsmatig en mensgericht handelen bij verzuim

Opleiding Casemanager in Taakdelegatie / POB

Datum
Start donderdag 8 september 2022

Overige data: 15-09, 22-09, 29-09, 6-10, 13-10, 03-11, 10-11, 17-11, 24-11, 8-12 (examen) 

Dagindeling
10.00 - 12.30 | lunch | 13.30 - 16.30

De opbouw is modulair: instromen op elk moment mogelijk. 

De opleiding is in principe op locatie (afhankelijk van coronamaatregelen). 

Locatie
Gardens Business Center Oudlaen | Oudlaan 4, Utrecht

Prijs 
€3.195 (ex btw)
Inclusief documentatie, catering, begeleiding en examen.

Nascholing RCV / RCMT® 
2 intervisiemiddagen + 1 GiB masterclass: €495 (ex btw) per jaar. Dit is inclusief registratiekosten. 

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 21 punten
Als casemanager (in taakdelegatie) heb je te maken met wet- en regelgeving, maar ook met gedrag van mensen. Beide aspecten zijn ingewikkeld.

Deze opleiding leidt je in eerste instantie door de harde kant van wet- en regelgeving maar in tweede instantie leer je hoe je mensen in beweging krijgt. Volgens het Poortwachterproces, maar mensgericht. Je werkt bovendien aan je eigen persoonlijke ontwikkeling, zodat je effectiever wordt naar de diverse betrokken partijen.

Het is een opleiding voor casemanagers in arbodienstverlening, maar net zo goed voor casemanagers en verzuimspecialisten bij werkgevers. Je leert hoe het werkt en waar de grenzen liggen. Daarnaast leer je samenwerken met de bedrijfsarts en kun je in taakdelegatie werken als Casemanager in Taakdelegatie of als Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB).

Deze complete en overzichtelijke opleiding met nascholing bestaat uit 10 modules en een examen. Heb je het examen met goed gevolg afgelegd dan word je opgenomen in het Register Casemanager (in taakdelegatie). Je bent dan Register Casemanager Taakdelegatie® (RCMT®).

Bij aanvang van de opleiding krijg je de Verzuim- en re-integratiegids In 10 hoofdstukken door de regeljungle rond ziekte en verzuim. Een uitgave van Gezond in Bedrijf. Ook apart te bestellen. Klik hier. 

De opleiding is uiteraard coronaproof: Online of op locatie. Afhankelijk van wat kan en mag.

Voor wie?
Voor iedereen die wil werken als Casemanager in Taakdelegatie of als Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB). Maar de opleiding is zoals gezegd ook uitermate geschikt voor verzuimspecialisten bij werkgevers.

Na het behalen van het examen, dat bestaat uit een praktijkdeel en een theoretisch deel, word je opgenomen in ons Register Casemanager (in taakdelegatie) op HBO+ niveau.

"Met veel enthousiasme en plezier ben ik aan de opleiding begonnen en heb ik geen moment spijt gehad. Het is verbazingwekkend wat er nog allemaal aan kennis te vergaren is. Ik dacht al veel te weten maar tijdens de opleiding ontdekte ik hoe breed het kennisvlak is op het gebied van verzuim. De opleiding casemanager in taakdelegatie is voor mij van grote toegevoegde waarde geweest. Ook ben ik positief over de kwaliteiten van de professionals. Niet alleen inhoudelijk goed, maar juist ook de praktische vertaalslag die zij continu maakten was erg sterk en heeft bijgedragen aan de algehele kwaliteit van deze opleiding." Malika Kissane-Fakir, WIA specialist/casemanager, Nationale Nederlanden

"De opleiding Casemanager Verzuim in Taakdelegatie heeft mij verrast en verleid. Verrast op de wijze waarop er vorm is gegeven aan de lessen en hoe goed de inhoud van de lessen ons leert en verleidt om ook op een andere manier te kijken naar en om te gaan met verzuim. Dit alles mede door de stimulerende trainers en trainsters met verschillende expertises. 
Werken in Taakdelegatie geeft je extra mogelijkheden om je kennis en kunde in te zetten bij de ondersteuning van de bedrijfsarts! Het zorgt er mede voor dat je het verzuim veelal kunt verkorten, en wie wenst dat nou niet!!" Hanneke Ham, Caremanager, Verzuimwijzer

''Hartelijk dank voor de goede feedback op het examen en ook voor alle begeleiding en training. Met trots wil ik aangeven dat ik afgelopen maanden op een zeer prettige manier heb kunnen deelnemen aan de opleiding RCMT® en zal Gezond in Bedrijf Business School dan ook van harte aanbevelen. Top!' Paul Panday, RCMT®, Inzetbaarheidscoach, Zorg van de Zaak.

Meer weten? Download onze brochure door op de button hieronder te klikken.

 

Module 1 | De essentie van verzuimbeleid en de rol van case management | 8 september 2022
De complexiteit, het veld, de spelers, de cruciale rol van casemanagement, infrastructuur, inrichting, schadelastbeheersing, mensbeeld, visie, werksfeer, leidinggevenden, organisatiecultuur, waarde toevoegen.
‘Stelling; Je krijgt het verzuim dat je verdient’

Module 2 | Verzuim & Arbeidsrecht | 15 september 2022
De arbeidsovereenkomst, zieke werknemer en BW, arbeidsconflict, vangnet, activerende instrumenten, passende arbeid, ontslag, Complicaties. Casussen.


Module 3 | Poortwachter, Arbowet, privacy, UWV | 22 september 2022
WVP, Procesgang 1e en 2e ziektejaar, Werkwijzer Poortwachter, AVG, Regeling De zieke werknemer, de loonsanctie, UWV, deskundigenoordeel, second opinion, B&B, Casus: Wat maakt een dossier UWV-proof?

Module 4 | Het goede verzuimgesprek: de basis leggen | 29 september 2022
Wat is er nodig voor een goed gesprek? Begrip, herkennen, verbinding maken, open staan, vertrouwen geven.
Oefenen.

Module 5 | Samenwerken met de bedrijfsarts | 6 oktober 2022
De rol van de arbodienst en de bedrijfsarts, samenwerken met de BA, taakdelegatie, triage, verplichtingen en verantwoordelijkheden. De medische kant versus de juridische relatie tussen werknemer en werkgever.


Module 6 | Verzuimcijfers en -kosten | 13 oktober 2022
Twee jaar loondoorbetaling, interventies, inzet deskundigen, WGA premieverhoging zorgen voor hoge kosten. Wat kost een dag verzuim? Essentieel inzicht voor effectief casemanagement. Want het bepaalt een groot gedeelte van de speelruimte.


Module 7 | Jouw bijdrage aan inzetbaarheid | 3 november 2022
Verzuim is niet zwart-wit. De mens, de regels, de overtuigingen, de organisaties en het UWV. Wat triggert je in het verzuim vakgebied? Wat vind je lastig op het vakgebied? Waar ben je goed in? Wat heb jij zelf te bieden? Wat is jouw toegevoegde waarde?

Module 8 | Omgaan met psychisch verzuim en vage klachten | 10 november 2022
Hoe kijk jij naar mensen met psychische klachten? Wat zijn de meest voorkomende psychische klachten? Herkennen, bespreken en aanpakken. Casussen en voorbeelden.


Module 9 | Bouwen aan werkvermogen en inzetbaarheid | 17 november 2022
Verzuim loskoppelen van ziekte, triage, je hoeft niet ziek te zijn om te verzuimen, bouwen aan werkvermogen, blijven nadenken, casussen.


Module 10 | Het echte verzuimgesprek: sturing geven | 24 november 2022
Sturing geven en beweging krijgen. Je eigen rol daarin en gebruik maken van de dynamiek van iemands sterke punten.

Examen tot RCMT® | 8 december 2022
14.00- 16.00

Dagindeling per module: online/live
10.00 - 12.30 | lunch | 13.30 - 16.30

Kunnen wij je helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Of heb je andere vragen over de opleiding? Neem dan gerust contact op met ons: 06-37663274.

Na het behalen van het examen word je in het register opgenomen als Register Casemanager in Taakdelegatie (RCMT®).

Het vakgebied van de Casemanager in Taakdelegatie, de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB) of de Casemanager Verzuim is complex en divers. Het omvat veel disciplines zoals: arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht, geneeskunde, verzuimkosten, psychologie, ergonomie en gespreksvaardigheden.

De Casemanager in Taakdelegatie en de POB werken over het algemeen bij een arbodienst of als ZZP'er. Professionals die in taakdelegatie werken doen dat samen met een bedrijfsarts. Zij nemen onder strenge  voorwaarden taken over van de bedrijfsarts. Hiermee worden zowel bedrijfsarts als werkgever ontlast en ondersteund.

Er is een strikt onderscheid tussen mensen die in taakdelegatie werken en mensen die dat niet doen. Dat zijn de 'gewone casemanagers' die alleen over niet-medische zaken mogen praten en de verzuimende medewerker begeleiden op het niet-medische vlak. Deze casemanager kan zowel bij een werkgever als bij een arbodienst werken.
Dit onderscheid medisch / niet-medisch wordt opgelegd door de AVG (privacy wetgeving). 

De diverse verzuimprofessionals zijn een spin in het web die vanaf de ziekmelding invloed hebben op de terugkeer naar werk van de zieke werknemer. De CMiT/POB roept als nodig hulp in van de bedrijfsarts en andere deskundigen om de terugkeer naar werk te bespoedigen.

Over het algemeen ziet de Casemanager Verzuim er op toe dat de procesgang, vastgelegd in de Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar (Poortwachter) wordt bewaakt en dat er tevens een volledig verzuim- en reïntegratiedossier wordt aangelegd dat ‘UWV-proof’ is.

Tot het takenpakket behoort het inzetten en aansturen van alle betrokkenen op het speelveld van arbeidsongeschiktheid, het benutten van verhaalsmogelijkheden bij UWV, verzekeraars en/of anderen, sparringpartner met betrekking tot inrichting relevante (arbo)dienstverlening en-verzekeringen, het maken van kosten-batenanalyses op organisatie- en dossierniveau, het maken van een verzuimscan op organisatieniveau. En het overleggen met de werkgever over te voeren (preventieve) beleid en het maken van afspraken over de dienstverlening. 

De Opleiding Casemanager (in Taakdelegatie) geeft zowel Casemanagers in taakdelegatie, POB'ers, arboverpleegkundigen  als 'gewone casemanagers', procesmanagers de ondergrond om op dit terrein doortasten te kunnen handelen. Hard op de regels, zacht op de mens. 

Permanente educatie (PE)

Om onze cursisten te ondersteunen bij het op peil houden van hun kennis hebben wij een Gezond in Bedrijf | nascholingspakket samengesteld. Met deze nascholing behoud je jouw titel RCMT®. Door het bijwonen van intervisies en relevante bijeenkomsten behaal je minimaal 6 PE punten per jaar. 

Je kunt ook PE-punten verzamelen bij andere opleidingsinstituten. Deze opleidingen worden door onze PE-commissie op kwaliteit getoetst en bij goedkeuring voorzien van PE-punten.

Gezond in Bedrijf | nascholingspakket

Registratiekosten, 2 intervisiemiddagen + een masterclass naar keuze: €420 ex BTW per jaar (ex registratiekosten van €75 per jaar).

Gedragscode

De Register Casemanager Verzuim (RCV) of de Register Casemanager in Taakdelegatie (RCMT®) handelt professioneel, betrouwbaar, eerlijk, doortastend en met oog voor alle belanghebbenden. Boven alles staat de menselijke factor centraal.

Iedere Casemanager in Taakdelegatie die actief is opgenomen in het Register conformeert zich aan deze code. Het Register is openbaar en staat vanaf medio januari 2019 gepubliceerd op gezondinbedrijf.com.

Sanne Hamers

Sanne heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd in Maastricht en zich in de loop der jaren steeds meer verdiept in verzuim. Vanuit het perspectief van de mens, maar ook vanuit de organisatie.

Sanne is een analyticus met visie in huis. Haar intuïtie laat haar zelden in de steek, al onderbouwt zij die graag met feiten. Haar klanten noemen haar eerlijk en zeggen ‘what you see is what you get’.

Haar kennis van relevante wet- en regelgeving is bovengemiddeld. Maar ook voor het (financiële) rekenwerk rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid deinst zij niet terug.

Haar werkstijl? Warm waar het kan en zakelijk waar het moet.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering
De investering voor deze opleiding bedraagt, exclusief BTW, €3.195,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze opleidingen worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk tot 6 weken voor aanvang van de opleiding. Na deze datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.