Masterclass Bezwaar & Beroep tegen UWV Tips & tricks en do's & don'ts

Masterclass Bezwaar & Beroep tegen UWV

Masterclass

Datum
Woensdag 12 april 2023 | 10.00 - 16.00

Locatie
Oudlaen Utrecht

Investering 
€595 (ex btw)

2 PE punten voor arbeidsdeskundigen
Je bent het niet eens met een loonsanctie van UWV. Wat doe je?

Iedere verzuimspecialist, case- of HR-manager weet dat UWV het druk heeft, en dat er te weinig verzekeringsartsen zijn. Tel daarbij op dat de wetgeving rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid uitermate complex is. Als je twijfelt aan een beslissing van het UWV of als je de medische beoordeling wilt (laten) toetsen, dan kun je bezwaar maken.

Maar hoe werkt dat? Hoe dien je een bezwaarschrift in, en wie heb je daarvoor nodig? Hoe ga je om met medische gegevens? En welke tips kunnen ervaren bezwaar- en beroepsjuristen jou geven?

Je leert om zelf de afweging te maken te maken of bezwaar of beroep lonend is. Maar ook hoe je het doet, op tijd en volgens de juiste procedure.

Paul Lammerts, Juridisch Casemanager en door UWV erkend bijzonder gemachtigde, geeft je gevoel voor het doen van succesvol bezwaar en beroep. Is de beslissing van UWV een loterij of toch niet? Hij doet dat aan de hand van concrete casussen en actuele voorbeelden.

Je krijgt praktische tips van de specialist van Nederland en je gaat zelf aan de slag. Wat is nou slim om te doen?

Aan het einde heb je niet alleen gelachen en getreurd, maar neem je ook nog eens een kladblok mee vol tips & tricks en do’s and don'ts.

Bezwaar en beroep: één van de drie pijlers van effectieve schadelastbeheersing.