Masterclass Datagedreven verzuimbeleid Maakt je onderbuikgevoel zichtbaar!

Masterclass Datagedreven verzuimbeleid

Masterclass Datagedreven Verzuimbeleid

Datum
Woensdag 10 mei 2023
10.00-16.00

Locatie
Oudlaen Utrecht

Investering
€595 (ex btw)
 

Deze Masterclass leert je om verzuimcijfers te vertalen naar gerichte actie. Juist op het gebied van verzuim zijn veel cijfers voor handen. En als je snapt hoe deze cijfers tot stand komen, waar je ze kunt vinden en wat ze betekenen, kun je ze heel effectief gebruiken. 

Cijfers helpen je om je onderbuikgevoel te bevestigen of juist te ontkrachten. Cijfers zijn feitelijk en hebben geen oordeel. Twee heel verschillende voorbeelden:

Jouw organisatie heeft een verzuimpercentage van 5%. Het bestaat merendeels uit frequent kortdurend verzuim en ook nog eens op een bepaalde afdeling. Dat betekent dat je heel gericht naar de leidinggevende kunt toestappen en een gerichte aanpak starten.

Jouw organisatie heeft relatief veel langdurig verzuim? Hoe komt dat? Is er misschien een relatie tussen de tijd tussen de ziekmelding en de eerste inzet van de bedrijfsarts en de verzuimduur? Zo ja, dan kun je daar afspraken over maken. 

Op deze manier krijg je steeds meer inzicht en begin je met kleine stapjes te verbeteren. Om vervolgens uit te breiden en doelen te stellen. En later bekijken of de doelen gehaald zijn. Vanuit de 0-meting werken. Cijfers helpen je om je resultaten te evalueren, maar ook om reeds op weg naar je doel bij te kunnen sturen. Zo zie je ook wat een interventie heeft gedaan. 

Omdat verzuim zo afhankelijk is van allerlei factoren, binnen en buiten de organisatie, loont het enorm om de feiten boven tafel te halen en niet af te gaan op buikgevoel. Ook verzuimaanpak is maatwerk.

Sanne Hamers is docent en verzuimspecialist. Zij kent de wereld van verzuimcijfers als geen ander en is gecertificeerd Lean consultant. Zij maakt cijfers en beleid toegankelijk en begrijpelijk. Zo worden cijfers leuk!

Deze Masterclass is zowel bedoeld voor mensen die graag meer (cijfermatig) grip willen krijgen op verzuim. Heb je al ervaring met lean of agile werken dan vormt deze masterclass een waardevolle aanvulling.  

Meld je snel aan voor deze Masterclass Datagedreven verzuimbeleid. 

Na jouw aanmelding krijg je een aantal handvatten om op zoek te gaan naar cijfers in jouw organisatie.

 
 

09.30
Inloggen

10.00
Start, welkom en kennismaking

10.20 
Data gedreven verzuimaanpak
Wat is data? Welke data wil je hebben? Waar zijn de data en hoe gebruik je ze?
Wat gebeurt er al in jouw organisatie? Wat zou je nog meer kunnen doen. 

Opdracht: Hoe data gedreven is jouw organisatie?

11.15 Break

11.30 
Op zoek naar cijfers en data
Welke cijfers en data ga je verzamelen? Wie kan je daar bij helpen? En hoe verwerk je die data in een overzichtelijke sheet (dashboard)?
Vervolgens stel je jezelf de volgende vragen: Wat zie je? Welke acties zou je nemen en waar beginnen we?

Opdracht:
 Naar welk cijfer ben jij op zoek?

12.30 Lunch

13.30    
De vertaalslag naar gedrag
Hoe helpt jouw dashboard om te verhelderen? En hoe ziet dat er dan (beeldend) uit? En hoe kun je leidinggevenden hiermee ondersteunen in hun plan van aanpak.

Opdracht: Met welk gedrag zou jij willen beginnen?

14.30 Break

14.50
Continu verbeteren
Je moet ergens beginnen. Denk niet dat je in een keer de wereld kunt veranderen. Neem kleine stapjes. En blijf draaien aan het wiel. Je zult zien dat je langzaam meer grip krijgt op zowel de data als het beleid dat daar uit voort vloeit. Hoe ziet zo’n proces er uit voor jouw organisatie?

15.50 Vooruitkijken en afsluiten

16.00 Stop

Datum
Dinsdag 10 november 2022
10.00-16.00 uur

Investering
De investering voor deze masterclass bedraagt op locatie €595 (ex btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief lunch, koffie, materiaal, oefeningen en opdrachten. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u de bevestiging en factuur. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen aan de training dan behoudt u het recht om deel te nemen aan deze of een vergelijkbare training. Wilt u ons voor de datum van de training hiervan op de hoogte stellen?

Deze training is zowel op locatie als online. Als corona regelgeving een live bijeenkomst onmogelijk maakt, schakelen we uiteraard volledig over op online. 

Kunnen wij jou helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Of heb je vragen over de andere bijeenkomsten of opleidingen? Neem dan gerust contact op met ons: 06-37663274

Sanne Hamers

Sanne heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd in Maastricht en zich in de loop der jaren steeds meer verdiept in verzuim. Vanuit het perspectief van de mens, maar ook vanuit de organisatie.

Sanne is een analyticus met visie in huis. Haar intuïtie laat haar zelden in de steek, al onderbouwt zij die graag met feiten. Haar klanten noemen haar eerlijk en zeggen ‘what you see is what you get’.

Haar kennis van relevante wet- en regelgeving is bovengemiddeld. Maar ook voor het (financiële) rekenwerk rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid deinst zij niet terug.

Haar werkstijl? Warm waar het kan en zakelijk waar het moet.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u de bevestiging en factuur. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen aan de training dan behoudt u het recht om deel te nemen aan deze of een vergelijkbare training. Wilt u ons voor de datum van de online training hiervan op de hoogte stellen?

Mocht de training door coronaregelgeving niet op locatie door kunnen gaan, dan verzorgen wij een online oplossing.