Masterclass Verzuim & Arbeidsrecht De kern van jouw verzuimbeleid

Masterclass Verzuim & Arbeidsrecht

Masterclass

Datum
Donderdag 12 oktober 2023
10.00 - 16.30

Locatie
Gardens Business Centre Oudlaen
Oudlaan 4, Utrecht

Investering
€495,- excl. btw

Geaccrediteerd met 2 PE punten voor arbeidsdeskundigen / 2 PE punten RCMT®/RCV2 PE punten RCMT®/RCV
 

Bij verzuim wordt er vaak naar de arbodienst gekeken. Die lost het wel op. Echter, in de kern van de zaak is verzuim een arbeidsrechtelijke aangelegenheid. En daar gaat de werkgever over. Arbeidsrecht is de basis van verzuimbeleid. Maar hoe zit het precies? Welke rechten en plichten hebben werkgever en werknemer? 

De werkgever is in de arbeidsrelatie aan zet. Geholpen door het medisch oordeel en het advies van de bedrijfsarts. 

Het is soms balanceren op een smal koord. En dan wil je graag weten welke juridische opties je hebt. Een paar voorbeelden:

  • Wat doe je met een ziekmelding na een moeilijk gesprek?
  • Wie bepaalt of er sprake is van loondoorbetaling?
  • Wat als iemand passende arbeid weigert?
  • Mag je een ongevaccineerde werknemer ander werk geven of op een andere plek laten werken?
  • Kun je een werknemer die ziek is (nooit) ontslaan?

Wat doe je bij conflicten? 
Een meningsverschil kan een conflict worden. En conflicten veranderen voor je het weet in patstellingen. Hoe pak je het in zo'n situatie aan?    

Arbeidsrechtadvocaat Annemarie Busse gaat in deze Masterclass met je aan de slag met alle do's & don'ts.

Last but not least: Het UWV eist van de werkgever dat je als werkgever arbeidsrechtelijke middelen inzet. Anders dreigt een loonsanctie na twee jaar loondoorbetaling.  


09.30 Inloggen

10.00 Introductie en inventarisatie
Tegen welke hindernissen loop je aan?

10.20 Wat moet je weten van het arbeidsrecht?
• De arbeidsovereenkomst is de kern
• De zieke werknemer en het Burgerlijk Wetboek (BW) 
• Niet werken, toch loon
• Als je de juridische basis niet kent, kun je ook niet coulant zijn

Casus 1

11.30 Wat als het mis gaat?
• Problemen op de werkvloer
• Arbeidsconflicten, in soorten en maten | De nieuwe Werkwijzer Arbeidsconflicten
• Privacy: zijn jouw handen geboeid?
• Activerende instrumenten: loon opschorten of stopzetten?
• Mediation

12.30 Lunch

13.30 Casus 2

14.00 Re-integratie perikelen en ontslag
• Hoe krijg je de zieke medewerker aan de re-integratietafel?
• Bedongen en passende arbeid
• Hoe ga je om met 1e en 2e spoor verplichtingen?
• Het deskundigenoordeel en second opinion
• Ontslag als laatste optie

16.00 Conclusies en de laatste tips & tricks

16.30 Uitloggen

Masterclass

Locatie Online

Datum
Donderdag 28 september 2023
10.00 - 16.30

Investering 
€495 (ex btw)

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van jouw aanmelding ontvang je direct de bevestiging en factuur. Wij verzoeken je de factuur binnen 30 dagen te voldoen.
Mocht je onverhoopt niet deel kunnen nemen aan deze training dan behoud je het recht om deel te nemen aan een volgende of vergelijkbare training. Ook kun je je uiteraard laten vervangen door een collega. Wil je ons voor de datum van de training hiervan op de hoogte stellen?

Kunnen wij je helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Of wil je advies? Neem dan gerust contact op met ons: 06-37663274

Annemarie Busse

Mr. Annemarie Busse, advocaat bij WVO Advocaten in Loenen (Gld), heeft 15 jaar proces- en advieservaring op het gebied van het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Zij adviseert zowel werknemers als werkgevers op alle vlakken van het arbeidsrecht. Ook staat zij bestuurders en ondernemingsraden bij wanneer er vragen op het gebied van het medezeggenschapsrecht spelen.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering
De investering voor deze Masterclass bedraagt, exclusief btw, €495 per deelnemer. Dit bedrag is inclusief catering, materiaal, oefeningen en opdrachten.

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen aan deze training dan behoudt u het recht om deel te nemen aan een volgende of vergelijkbare training. Ook kunt u zich uiteraard laten vervangen door een collega. Wilt u ons voor de datum van de training hiervan op de hoogte stellen?