Verzuim Update 2020 De belangrijkste Verzuim, Poortwachter en WIA actualiteiten op een rij

Verzuim Update 2020

Datum
Dinsdag 12 november 2019

Locatie 
Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Investering
€495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00 
4e inschrijving 30% korting €346.50 
5e en verder    40% korting €297.00 
‘Ik schrijf toch maar even op wat Marietje heeft. Anders vergeet ik het.’
‘Wat moet ik met deze terugkoppeling van de bedrijfsarts?’
‘Mogen we dan helemaal niks meer?’
‘Wie is hier nou de casemanager?’
‘Wist jij wat die jongen met dat korte dienstverband ons kost?
‘Waarom is iedereen zo geprikkeld!?’

Er verandert echt heel veel op het werkveld van verzuim. Werkt jouw omgeving al privacyproof? Voel je de schaarste aan goede bedrijfsartsen? Zie je de uurtarieven nog niet stijgen? Werk je al met een casemanager in taakdelegatie? Weet je wat de WAB doet met jouw zieke medewerkers? Heb je zicht op kosten van medewerkers die ziek uit dienst gaan? Waarom daalt het percentage loonsancties niet?

Goed omgaan met zieke medewerkers is één van de grootste uitdagingen voor een organisatie. Het is een mooie graadmeter voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Verzuim wordt vaak onderschat. Terwijl er enorm veel winst te behalen is.

De VerzuimUpdate is dé dag voor iedereen die in verzuim werkt en in één dag van de beste en leukste sprekers wil horen wat er voor hem of haar verandert en hoe daar mee om te gaan.

Op dinsdag 12 november a.s. kun je er voor zorgen dat je weer rustig gaat slapen en met een gerust hart het nieuwe jaar tegemoet kunt treden. Want ook slaapgebrek is één van de grootste problemen van deze tijd. Schrijf je in en gun jezelf een kennisvoorsprong!

 

09.30 Inloop en koffie

10.00 De veranderende Arbowereld
* Hoe ziet het verzuimbeleid er anno 2020 uit?
* PrivacyProof Verzuimbeleid in de praktijk en de gevolgen
* De MKB ontzie maatregelen van Koolmees
* Is de WAB een zegen of niet?
* Hoe omgaan met de schaarste aan bedrijfsartsen
Paul ter Wal | Inzetbaarheidsspecialist | Directeur | Andare

10.30 De rol van de schaarse bedrijfsarts
* Samenspel Bedrijfsarts en casemanager in taakdelegatie
* Advies van de bedrijfsarts leidend bij de RIV-toets
* Harmonisering van protocollen, richtlijnen en beoordelingsmethodieken
* Gevolgen en valkuilen?
* Stelling: ‘een moderne bedrijfsarts is kwaliteitsverhogend’
Mark Droogers | Medisch Directeur, Enrgy in Business Group | Stafbedrijfsarts, Arbobutler

11.45 Koffie

11.45 Waarom ‘Ziek uit dienst’ zo’n pijn doet
* Ziektewet geldt niet alleen voor tijdelijke dienstverbanden
* Vangnetfunctie
* De (financiële) gevolgen voor de werkgever
* Belang van zelf hebben van inhoudelijke kennis
* Waarom is het onderzoeken van eigenrisicodragerschap zinvol?
* Hoe beperk je als werkgever de (financiële) pijn?
Wendij Luijkman-Schut | Inzetbaarheidsspecialist/Casemanager Ziektewet | Advance

12.30 Lunch

13.30 WAB en de zieke werknemer
* Do’s and dont’s bij ontslag
* De transitievergoeding na twee jaar ziekte
* Waar zitten jouw risico’s?
* Wat doe je in 2020 anders met zieke werknemers?
* Wachten met ontslag tot 2020?
Liane van de Vrugt | Advocaat | VéDéVé Legal

14.15 … en hoe gaat het bij het UWV?
* Hoe blij zijn we met de Poortwachter?
* Nieuwe ontwikkelingen: Toetsing van het re-integratieverslag op landelijk uniforme wijze
* Verrassende beslissingen en beoordelingen
* Tips en trucs om betere resultaten te behalen
Paul Lammerts | Jurist Sociale Zekerheid | Dossiermeester

14.55 Verfrissing

15.10 Slaapproblemen
* Eén derde van NL slaapt slecht
* 50% is medisch, 50% niet
* De impact van onregelmatige diensten
* Slecht slapen = uiteindelijk verzuimen (omgekeerd ook)
* Wat doe je er als werkgever aan?
Alexander van Eekelen | Directeur | Circadian Netherlands

15.50 Sturing op verzuim vanuit de werkgever
* Aan welke knoppen kun je draaien?
Paul ter Wal

16.30 Fit for the future naar huis!

Datum
Dinsdag 12 november 2019

Locatie
Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Investering & korting
De investering voor deze Update, is exclusief BTW, € 495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Wel krijgt elke extra deelnemer van dezelfde organisatie 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 22 oktober 2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Wilt u meer weten over dit programma, eventuele sponsoring of over ons? Neem dan gerust contact op met mij:
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

Paul ter Wal CSP

Paul ter Wal CSP is als internationaal spreker actief op het gebied van Accountability, Engagement en Duurzame Inzetbaarheid. Hij is ook in Nederland een veel gevraagd spreker en dagvoorzitter op zijn vakgebied.

Hij heeft na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder andere als programmamanager Arbeidstoeleiding gewerkt bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (thans: UWV). Als consultant Zorgverzekering en accountmanager Arbeidstoeleiding heeft hij ervaring opgedaan bij SOVAC (thans: Cap Gemini).

Sinds 1995 is hij werkzaam op het gebied van “Werk, Inkomen en Economie” bij ANDARE BV. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij bedrijven en organisaties bij het (mee)ontwikkelen en implementeren van duurzame inzetbaarheidsconcepten, waarbij invulling wordt gegeven aan de voor die organisatie wenselijke aanpak van bevlogenheid, preventie, interventie en re-integratie.

Paul heeft drie boeken geschreven en diverse publicaties op zijn naam staan in o.a. Sociaal Bestek, Zorgvisie en andere vakbladen. Tevens is hij als gastdocent verbonden bij o.a. de Master Recht, Arbeid & Gezondheid van de Universiteit van Maastricht.


Liane van de Vrugt

VédéVé Legal is de naam waaronder Mr. Liane van de Vrugt sinds 15 april 2005 zelfstandig haar werkzaamheden als advocaat verricht. Van 1996 tot april 2005 werkte Liane als advocaat/salary partner bij Wouters Advocaten & Notarissen/Andersen Legal dat in 2002 fuseerde met AKD.

Daarvoor werkte Liane als beambte bezwaar en beroep bij UWV. Zij is werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht, loonbelasting, sociale zekerheid en pensioenen in nationale en internationale context.

Liane heeft tevens ruime ervaring als docent. Zij verzorgt onder meer trainingen en workshops op het gebied van het arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en de Wet Verbetering Poortwachter.

Liane draagt bij aan het “Holland Handbook” en de “Doing Business” gids van de World Bank.


Sandra Niezink

Met 20 jaar onderwijservaring binnen allerlei soorten onderwijs en vanuit verschillende expertises weet Sandra als geen ander wat er nodig is om mensen van binnenuit in beweging te zetten.

Sandra vraagt aandacht voor het merkbare boven het meetbare, voor relaties boven protocollen. “We zijn meer dan we weten en meer dan we meten en in die ongedefinieerde ‘tussenruimte’ ga ik op zoek naar de kern, inspiratie en drive van mensen die samenwerken en vind ik uit wat daarin gemeenschappelijke en aanvullende waarden zijn”.

Vanuit haar bedrijf SSensemaker en in samenwerking met team ANDARE zet zij haar expertise in op het gebied van innovatie en transformatie trainingen binnen organisaties.


Mark Droogers

Mark Droogers is sinds 1 februari 2017 Bedrijfsarts en Medisch Directeur NRGY in Business Groep.

Iedereen heeft recht op werkvermogen. Op duurzaam werkvermogen. En om daar te komen is een radicale omwenteling in ons denken nodig. Het is nodig dat we niet meer accepteren dat het inzetten van een hulpbron in werk (mensen, dingen) gepaard gaat met verlies van waarde en het ontstaan van afval (werkelijk afval of een 50+ medewerker die ‘niet meer functioneert’).

Iedere dag werk ik aan dat ideaal. De sleutel ligt in het aanspreken en ondersteunen van mensen op hun kracht. Hoe precies, dat is iedere dag nog een hoopvolle zoektocht met de mensen die ik ontmoet.

Het Huis van Werkvermogen is een mooie kapstok gebleken om hierover in gesprek te gaan. Om daarna de vragen te stellen: Wat brengt je op dit moment tot bloei? En als je dat weet, met wie wil jij je verbinden?

Testimonial

‘Mark is a professional who is capable of clarifying very complex situations with a razorsharp insight. He won't stop until he is at the core of the matter...’


Wendij Luijkman

Wendij is dé specialist op het gebied van de Ziektewet. Van 2002 tot 2016 is Wendij werkzaam geweest bij UWV. Door haar ervaring in diverse functies binnen de Ziektewet UWV  heeft zij veel praktijkkennis opgedaan als uitvoerder van de Ziektewet. Wendij was betrokken bij de Ziektewetadministratie, Ziektewetclaimbeoordelingen, verzuimbegeleiding en re-integratiebegeleiding in de Ziektewet. Als mentor heeft zij intern bij UWV veel mensen opgeleid, trainingen en presentaties gegeven en was zij veelal betrokken bij werkgroepen om beleid te bepalen.

Sinds 2016 is Wendij werkzaam in de private sector en vervult zij de functie Casemanager ZW voor de eigenrisicodragers. Vanaf maart 2019 is zij werkzaam bij Advance BV als Inzetbaarheidsspecialist/Casemanager ZW.


Alexander van Eekelen

Dr. Alexander van Eekelen werkt sinds 2005 als zelfstandig als consultant, specifiek gericht op organisaties met onregelmatige werktijden.

Mijn doel is om de gezondheid en veiligheid van medewerkers in onregelmatige diensten te verbeteren en zo kosten te besparen. Dat doe ik vanuit mijn wetenschappelijke basis, begonnen bij mijn proefschrift over de biologische klok in relatie tot slapen, stress en prestatievermogen. Nog steeds vertaal ik deze theorie naar innovatieve producten en diensten.

We hebben een 24-uurseconomie, alleen geen 24-uurs lijf. Mensen werken de klok rond, maar zijn er niet op gebouwd. Gezondheidsrisico’s zetten de inzetbaarheid van medewerkers onder druk en door vermoeidheid zijn ze niet goed in staat om veilig te handelen.

Hier zet ik me voor in. Om deze mensen en hun organisatie te ondersteunen. Op het gebied van rooster- en capaciteitsvraagstukken. Voorlichting en training. Ontwikkelen van gezondheidsprogramma’s. En het monitoren en managen van veiligheidsrisico’s in continue bedrijfsprocessen.

Daarnaast verzorg ik bijscholing van bedrijfs- en verzekeringsartsen en andere Arbo-professionals.

Testimonial
‘‘Complimenten aan Alexander! DE BESTE BIJSCHOLING VAN AFGELOPEN JAREN!’


Paul Lammerts

Paul is werkgeversadviseur en jurist sociale zekerheid met uitgebreide expertise op het gebied van eigenrisicodragerschap voor Ziektewet en WGA en schadelastbeheersing voor werkgevers. Hij is gespecialiseerd in bezwaar-  en beroepszaken in het kader van de Ziektewet en de Wet WIA. Hij is buitengewoon actief als kennisdeler op LinkedIN. Paul schrijft regelmatig voor Ensie.nl, zie https://www.ensie.nl/paul-lammerts.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 16 oktober 2018. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.