Vernieuwde Opleiding Casemanager (in Taakdelegatie) Proces- en mensgericht

Vernieuwde Opleiding Casemanager (in Taakdelegatie)

Datum
Start donderdag 17 september 2020 van 10.00u-16.30u
Overige data: 24-09, 01-10, 08-10, 15-10, 05-11, 12-11, 19-11, 26-11, 03-12 en 10-12 (examen)

De opbouw is modulair: instromen op elk moment mogelijk. 

Locatie
NH Jan Tabak
Amersfoortsestraatweg 27
1401 CV Bussum
(U kunt, indien gewenst, opgehaald worden van station Naarden Bussum)


Prijs 
€2.995.00 excl. BTW (inclusief documentatie, catering en examen)
Post HBO accreditatie NCOI: €750 ex BTW (vrijblijvend)

Nascholing + registratie RCMT®
2 GiB bijeenkomsten + 1 intervisiemiddag: €495 (ex btw) per jaar. Dit is inclusief registratiekosten. 

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 21 punten!
Ben je een casemanager of een verzuimspecialist en wil je verdieping in je werk? Wil je de kaders van wet- en regelgeving leren kennen, waarbinnen verzuim zich afspeelt?

Weet jij wat je moet doen als iemand 'passende arbeid' weigert? Of als iemand zich ziek meldt vanwege een kwetsbare huisgenoot en de kans op Corona? 

Wil je leren hoe mensen in beweging komen? Soms met een duwtje en vaak met hulp en aandacht? 

Dan is dit de opleiding voor jou! Je leert hoe je met alle actoren op het verzuimveld samenwerkt. En hoe je binnen en buiten de kaders kan handelen. Volgens het proces, maar met aandacht voor de mens.

Je werkt daarnaast aan jouw eigen persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit om een betere verzuimprofessional te worden. Hierbij word je door ons begeleid en ondersteund door docenten met liefde voor het vak.

Deze complete en verdiepende opleiding met nascholing bestaat uit 10 modules, een examen tot RCMT®, Register Casemanager (in Taakdelegatie) en een mogelijkheid om door het maken van een examenopdracht een Post Bachelor te verkrijgen van de Hogeschool NCOI.

Voor wie?
De opleiding is geschikt voor iedereen met affiniteit voor mensen, die voor een arbodienst werken of voor een bedrijf verzuimverantwoordelijkheiod hebben. Uiteraard is ervaring met verzuim een pré, maar geen voorwaarde.

Wat vonden oud cursisten van de opleiding?

'Ik ben in september gestart met deze nieuwe opleiding en ben erg enthousiast over de vernieuwende opzet en de docenten. Ik loop al aardig wat jaren mee, maar leer veel bij en dan vooral om met een andere blik te kijken. Het sluit goed aan bij de praktijk en bij deze nieuwe functie waar in mijn overtuiging steeds meer Arbodiensten gebruik van zullen maken'.
Bianca Karssenberg, werkvermogen specialist, Arbobutler

'Super opleiding waarbij theorie en praktijk elkaar fijn afwisselen. Alles is tot in de puntjes verzorgd en er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht. De docenten, allen experts op hun vakgebied in het bedrijfsleven, maken met hun pragmatische aanpak echt het verschil! Over bevlogenheid gesproken... Een echte aanrader.'
Lianne Rijsdijk, Consultant duurzame inzetbaarheid, Future Builders

 

Module 1 | De essentie van verzuimbeleid en de rol van case management
De complexiteit, het veld, de spelers, de cruciale rol van casemanagement, infrastructuur, inrichting, schadelastbeheersing, mensbeeld, visie, werksfeer, leidinggevenden, organisatiecultuur, waarde toevoegen.
‘Stelling; Je krijgt het verzuim dat je verdient’

Module 2 | Poortwachter, Arbowet, privacy, UWV 
WVP, Procesgang 1e en 2e ziektejaar, Werkwijzer Poortwachter, AVG, Regeling De zieke werknemer, de loonsanctie, UWV, deskundigenoordeel, second opinion, B&B, Casus: Wat maakt een dossier UWV-proof?

Module 3 | Verzuim & Arbeidsrecht (Sociaal verzekeringsrecht, UWV)
De arbeidsovereenkomst, zieke werknemer en BW, arbeidsconflict, vangnet, activerende instrumenten, passende arbeid, ontslag, Complicaties. Casussen.

Module 4 | Het medisch domein van het verzuimbeleid 
De rol van de arbodienst en de bedrijfsarts, samenwerken met de BA, taakdelegatie, triage, verplichtingen en verantwoordelijkheden. Welke wet- en regelgeving bepaalt naast het arbeidsrecht de speelruimte bij verzuim? 

Module 5 | Verzuimcijfers en -kosten
Twee jaar loondoorbetaling, interventies, inzet deskundigen, WGA premieverhoging zorgen voor hoge kosten. Wat kost een dag verzuim? Essentieel inzicht voor effectief casemanagement. Want het bepaalt een groot gedeelte van de speelruimte.

Module 6 | Reflectie
Verzuim is niet zwart-wit. De mens, de regels, de overtuigingen, de organisaties en het UWV. Wat triggert je in het verzuim vakgebied? Wat vind je lastig op het vakgebied? Waar ben je goed in? Wat heb jij zelf te bieden? Wat is jouw toegevoegde waarde?

Module 7 | Het goede verzuimgesprek: de basis leggen
Wat is er nodig voor een goed gesprek? Begrip, herkennen, verbinding maken, open staan, vertrouwen geven. Oefenen. 

Module 8 | Omgaan met psychisch verzuim en vage klachten 
Hoe kijk jij naar mensen met psychische klachten? Wat zijn de meest voorkomende psychische klachten? Herkennen, bespreken en aanpakken. Casussen en voorbeelden.

Module 9 | Het echte verzuimgesprek: sturing geven
Sturing geven en beweging krijgen. Je eigen rol daarin en gebruik maken van de dynamiek van iemands sterke punten.

Module 10 | Bouwen aan werkvermogen en inzetbaarheid 
Verzuim loskoppelen van ziekte, triage, je hoeft niet ziek te zijn om te verzuimen, bouwen aan werkvermogen, blijven nadenken, casussen.

Dagindeling per module
10.00   Start programma
12.30   Lunch
13.30   Vervolg programma
16.30   Afronding

Module 11 | Examen tot RCMT®
Woensdag 10 december 2020
14.00- 16.00u

Kunnen wij u helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Heeft u nog andere vragen over de opleiding? Of wilt u advies? Neem dan gerust contact op met onze opleidingsadviseur Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033.

tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

De Register Casemanager in Taakdelegatie (RCMT®)

Het vakgebied en takenpakket van een Casemanager in Taakdelegatie (CMT) is complex en divers. Het omvat arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht, verzuimkosten, psychologie, ergonomie en  gespreksvaardigheden. De CMT werkt over het algemeen extern. En is als zodanig geen onderdeel van de organisatie van de werkgever, zodat de privacy (AVG) van de werknemer is gewaarborgd.

De CMT neemt onder strikte voorwaarden taken over van de bedrijfsarts en voert voor de werkgever de regie tijdens het reïntegratieproces van de verzuimende werknemer. Hiermee worden zowel bedrijfsarts als werkgever ontlast en ondersteund.

De CMT is een spin in het web die vanaf de ziekmelding zicht houdt op de terugkeer naar werk van de zieke werknemer. De CMT roept hulp in van de bedrijfsarts en andere deskundigen als dat nodig is. En ziet er op toe dat de procesgang, vastgelegd in de Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar (Poortwachter) wordt bewaakt en dat er tevens een volledig verzuim- en reïntegratiedossier wordt aangelegd dat  ‘UWV-proof’ is.

Tot het takenpakket behoort het inzetten en aansturen van alle betrokkenen op het speelveld van arbeidsongeschiktheid, het benutten van verhaalsmogelijkheden bij UWV, verzekeraars en/of anderen, sparringpartner met betrekking tot inrichting relevante (arbo)dienstverlening en-verzekeringen, het maken van kosten-batenanalyses op organisatie- en dossierniveau, het maken van een verzuimscan op organisatieniveau. En het overleggen met de werkgever over te voeren (preventieve) beleid en het maken van afspraken over de dienstverlening.

Permanente educatie (PE)

Iedereen die de titel RCMT® heeft behaald is lid van Gezond in Bedrijf | intervisie dat minimaal één keer per jaar bij elkaar komt. Om de titel te behouden is iedereen verplicht om minimaal 3 intervisies/relevante bijeenkomsten (6 PE punten) per jaar bij te wonen. Het is voor de PE-regeling ook mogelijk om Gezond in Bedrijf opleidingen bij te wonen. Deze geven per dag 3 PE-punten.
U kunt ook PE-punten verzamelen bij andere opleidingsinstituten. Deze opleidingen worden door onze PE-commissie op kwaliteit getoetst en bij goedkeuring voorzien van PE-punten.
Registratiekosten bedragen € 75,- per jaar. 
GIB aanbod:
Registratiekosten + 2 te kiezen GIB bijeenkomsten + 1 intervisiemiddag: €495 ex BTW per jaar. 

Gedragscode

De Register Casemanager in Taakdelegatie (RCMT®) handelt professioneel, betrouwbaar, eerlijk, doortastend en met oog voor alle belanghebbenden. Boven alles staat de menselijke factor centraal.

Iedere Casemanager in Taakdelegatie die actief is opgenomen in het Register conformeert zich aan deze code. Het Register is openbaar en staat vanaf medio januari 2019 gepubliceerd op gezondinbedrijf.com. 

Robert van den Boogard

“Ik streef naar perfectie maar hoop het nooit te bereiken.“

“Je bent als mens en zeker als organisatie nooit af. In feite ben je permanent in revisie en dat maakt het duidelijk dat je je moet blijven ontwikkelen en bijscholen. Andere mensen inzichten geven, leren van elkaar, betekenisvol zijn voor elkaar is voor mij de ‘meaning of life’. Dat is ook de reden geweest om ZeneZ op te richten. Dienstverlening die bijdraagt aan het herstellen en versterken van inzetbaarheid van mensen en organisaties. Niet je consult doen en een rapport typen… maar trachten echt iets te betekenen voor mensen, dat is wat mij voldoening geeft. Ik zie dat mensen vaak meer dan medicijnen en therapie nodig hebben. Zelfvertrouwen, veiligheid en succeservaringen in re-integratie zorgen ervoor dat er weer groei en verbinding ontstaat. Als we door goede analyses en slimme keuzes ook nog bijdragen aan een lonkend perspectief voor mensen, is het herstellen meer dan het ‘niet meer hebben van ziekte’.”


Mark Droogers

Mark is Adviseur & bedrijfsarts en eigenaar van De Werkvermogen Oplossing

De werkvermogen oplossing bouwt op wat goed en bewezen is en breidt dat uit met een moderne kijk op mensen en organisaties, op fysiek & mentaal welzijn en werk. In de werkvermogen oplossing draait het om de bereidheid van werknemer en werkgever om te veranderen in het licht van werk. Op zoek naar het makkelijkste haakje voor die eerste stap op weg naar duurzame inzetbaarheid voor de werknemer, voor een team of een organisatie. Natuurlijk is iedere situatie uniek, door de mensen, de omgeving, wat er aan vooraf ging en waar het naartoe gaat. Toch kent iedere situatie ook vaste patronen. Zo'n patroon helpt om, ondanks de verschillen, situaties beter te begrijpen. En de kans groter te maken dat de beste oplossing boven komt.

Ook is Mark strategisch adviseur, product ontwikkeling, stafarts en leidinggevende bij Enrgy in Business Group.


Sandra Niezink

Met 20 jaar onderwijservaring binnen allerlei soorten onderwijs en vanuit verschillende expertises weet Sandra als geen ander wat er nodig is om mensen van binnenuit in beweging te zetten.

Sandra vraagt aandacht voor het merkbare boven het meetbare, voor relaties boven protocollen. “We zijn meer dan we weten en meer dan we meten en in die ongedefinieerde ‘tussenruimte’ ga ik op zoek naar de kern, inspiratie en drive van mensen die samenwerken en vind ik uit wat daarin gemeenschappelijke en aanvullende waarden zijn”.

Vanuit haar bedrijf SSensemaker en in samenwerking met team ANDARE zet zij haar expertise in op het gebied van innovatie en transformatie trainingen binnen organisaties.


HJ van Pelt

Na zijn studie Verzekeringsrecht is Hendrik Jan van Pelt sinds 1990 in de verzekeringsbranche werkzaam op het gebied van inkomensverzekeringen.

Als specialist verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen werkte hij bij NieuwRotterdam, UAP-NieuwRotterdam en AXA. Van 2006 tot 2010 adviseerde hij het grootbedrijf als senior consultant bij Mandema & Partners. Vanaf augustus 2010 tot maart 2017 was van Pelt als mede-oprichter, -eigenaar en directeur werkzaam voor ENgage Werkgeversadvies.

Sinds maart 2017 werkt Hendrik Jan als Division Director Advance B.V. Een gespecialiseerd bureau op het gebied van SV en arbo.

Hij is als vaste columnist verbonden aan De Financiële Telegraaf. Als geen ander weet Hendrik Jan inzicht te geven in de risico’s en kosten van arbeidsongeschiktheid.


Khadija Charafi

Khadija Charafi is werkzaam als manager en begeleider bij Vital Mindz.

Ze heeft in de afgelopen 12 jaar werkzaamheden als manager uitgevoerd en een aantal jaren training, coaching en begeleiding gegeven aan volwassenen met complexe psychische problemen. Ze is opgeleid in oplossingsgerichte therapie, die ze zowel face-to-face als middels E-coaching heeft toepast.  Daarnaast is ze bijgeschoold in arbeidsintegratie en sociale zekerheid.

Na het afronden van verschillende opleidingen, waaronder Social Studies en docente maatschappijleer, koos ze voor het vakgebied re-integratie en psychische klachten.

Zij is altijd geïnteresseerd geweest in het verbeteren en versterken van posities en functioneren van anderen in de maatschappij. Hierbij is haar visie dat er altijd mogelijkheden zijn op het moment dat mensen bereid zijn te veranderen en perspectieven te onderzoeken ten aanzien van hun toekomst.


Susy Willems

Susy is breed inzetbaar als senior Registerpsycholoog A&O op het gebied van ontwikkeling, groei, vitaliteit, preventie en curatieve trajecten. Zij is ervaren in coaching, training en assessments in het kader van persoonlijke, team- en managementontwikkeling in organisaties. En heeft oog en gevoel voor klantbehoeften en -tevredenheid, resultaatgericht en verantwoordelijk. Wat haar in het bijzonder drijft, is de zoektocht naar de innerlijke krachtbronnen van een persoon of een team om van daaruit tot resultaten en afspraken te komen. Daarbij gelooft zij sterk in het vergroten van de keuzevrijheid en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid in situaties als kernvoorwaarden voor succes. Het is dan ook haar overtuiging dat als iemand goed is voor zichzelf hij/ zij ook goed is voor de organisatie. Susy is op dit moment werkzaam als psycholoog bij Vitalmindz. Hiervoor werkte zij bij Human Capital Group als senior consultant.


Eliane van Beukering

De rode draad in de loopbaan van Eliane is het begeleiden van mensen op en naar de arbeidsmarkt. Inmiddels heeft zij al veel ervaring opgedaan in diverse functies zoals project manager werkgelegenheid, operationeel manager van een opleidingscentrum, HR manager en loopbaan- en mobiliteitsadviseur. De laatste jaren is zij werkzaam als sociaal bedrijfskundig adviseur. Zij draagt bij aan de verdere professionalisering van inzetbaarheid binnen organisaties in de breedste zin van het woord. Door de brede kennis van de op het gebied van re-integratie, inzetbaarheid en sociale zekerheid, is Eliane een serieuze gesprekspartner. Tot haar werkzaamheden horen onder andere het monitoren, onderzoeken en beoordelen van (organisatie brede) inzetbaarheidsvraagstukken en het (on)gevraagd adviseren van directie op dit gebied.

Haar uitgangspunt daarbij is: gedrag stuurt gedrag. Dat werkt 2 kanten uit. Hoe ervaar jij het gedrag van jouw (verzuimende) medewerker. Wat is jouw natuurlijke reactie daarop? Hoe kun jij jouw gedrag aan passen zodat de (verzuimende) medewerker ander gedrag gaat laten zien.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering
De investering voor deze opleiding bedraagt, exclusief BTW, €2.995,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk tot 3 weken voor aanvang van de opleiding. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.