Expertopleiding Strategisch Verzuim Optimaliseren verzuimbeleid werkgever

Expertopleiding Strategisch Verzuim

Datum
Start dinsdag 16 januari 2020 van 10.00u-16.30u

Overige data: 
23-1 en 30-01

Locatie 
De Tinfabriek Naarden
Amsterdamsestraatweg 5
1411 AW Naarden
(U kunt, indien gewenst, opgehaald worden van station Naarden Bussum)
 

Deze ExpertOpleiding is bedoeld voor verzuimspecialisten met de nodige ervaring. En geeft antwoord op de vraag hoe je als werkgever jouw verzuimbeleid optimaliseert en in lijn brengt met actuele vraagstukken.

Je hoort wel eens: 'Wij mogen met de AVG helemaal niks meer.' Dat is maar zeer ten dele waar, want er is heel veel wat je wel kunt doen als werkgever. 

Welke zaken kun je als werkgever wel?

  • Helder en SMART communiceren met de bedrijfsarts
  • Alles wat niet-medisch is aanpakken
  • Signalen van stress, conflicten of psychische problematiek tijdig opvangen
  • Leidinggevenden helpen bij preventie en plan van aanpak
  • Het goede gesprek voeren
  • Goede afspraken maken met dienstverleners
  • Kosten beheersen
  • De werksfeer verbeteren

Je leert een verzuimstrategie ontwikkelen waarmee het verzuim echt omlaag gaat en de output omhoog. Als je weet op welke knoppen je echt moet drukken levert dat veel geld op. Word jouw management daar niet enthousiast van?

Wat deelnemers zeggen over deze, met een 8,5 beoordeelde, ExpertOpleiding:
‘Veel praktische tips en voorbeelden die goed aansluiten bij de praktijk’
‘Echt, een compacte, intensieve, praktische opleiding van hoog niveau’

 

Programma

Dag 1 | Donderdag 16 januari 2020

09.30   Inloop met koffie en thee

10.00   Welkom en kennismaking

10.20   HR en verzuim
De wereld van verzuim en Arbo is gigantisch in beweging. Binnen welke kaders moet verzuimbeleid vorm krijgen? Van alle kanten zijn er ontwikkelingen: AVG, taakdelegatie, een tekort aan bedrijfsartsen, eigen regie van medewerkers.
Wat betekent dat voor de werkgever en zijn verzuiminfrastructuur? Hoe ga je daar als HR of intern casemanager mee om?
Emile van der Linde

12.30   Lunch

13.30   Verzuimcijfers
Een stoomcursus in wat verzuim kost en waar het weg loopt. Intensieve basiskennis om het verzuimspel te kunnen mee spelen.
Heb je wel eens nagedacht wat een dag verzuim echt kost? Is een verzuimpercentage hetzelfde als daadwerkelijke kosten? Wat stroomt er de ziektewet en de WGA in? En wat kost dat?
Mark van Leusen BBA

16.30   Afsluiting

Dag 2 | Donderdag 23 januari 2020

09.30   Inloop met koffie en thee

10.00   Psychische problematiek
Stress en burn-out zijn een onontkoombaar onderdeel geworden van de HR praktijk. Maar er zijn nog meer psychische klachten. Daar doorheen spelen conflicten, pesten en disfunctioneren een verstorende rol. Wat doe je als werkgever?
Khadija Charafi, Vital Mindz

12.30   Lunch

13.30   Regie houden zonder te dokteren 
Regie houden zonder te medicaliseren. Werken aan herstel van inzetbaarheid. Het begrijpen van de gehele situatie. Welke vragen mag je wel stellen? En hoe maak je echt verbinding? En hoe communiceer je met de bedrijfsarts?
Robert van de Boogard

16.30   Afsluiting


Dag 3 | Donderdag 30 januari 2020

09.30   Inloop met koffie en thee

10.00   Verzuimstrategie
Wat wil je? Waar gaat de organisatie heen? Ontwikkel een visie die past bij jouw organisatie. Maak je eigen business case. En durf groot te denken, want goed verzuimbeleid levert enorm veel op.
Emile van der Linde

12.30   Lunch

13.30   Het verzuimplan en het inkopen van arbodienstverlening 
Als je weet wat je wilt kun je kiezen welke dienstverlening daarbij hoort. Maar welke afspraken maak je en hoe zorg je er ook voor dat gebeurt wat er is afgesproken? Zo houd je grip.
Emile van der Linde

16.30   Afsluiting

Datum
Start donderdag 16 januari 2020 van 10.00u-16.30u

Overige data: 
23 en 30 januari 2020

Locatie 
De Tinfabriek Naarden
Amsterdamsestraatweg 5
1411 AW Naarden
(U kunt, indien gewenst, opgehaald worden van station Naarden Bussum)

Prijs 
€1.495 (excl. btw)

2e inschrijving 10% korting
3e inschrijving 20% korting
4e inschrijving 30% korting 
5e en verder    40% korting

Emile van der Linde

 “Emile van der Linde is na zijn Hotelschool studie en loopbaan in hospitality en evenementen in 1998 gestart in de sociale zekerheidsbranche. Is (mede-) oprichter van meerdere arbodiensten, casemanagement- en re-integratie projecten .

Emile is als gastdocent verbonden aan meerdere instituten en een hogeschool rond arbeid en gezondheid vraagstukken.

Hij houdt zich bij voorkeur bezig met strategie- en propositie ontwikkeling waarin hij meerdere (aankomend-) ondernemers adviseert en soms ook participeert.”


Robert van den Boogard

“Ik streef naar perfectie maar hoop het nooit te bereiken.“

“Je bent als mens en zeker als organisatie nooit af. In feite ben je permanent in revisie en dat maakt het duidelijk dat je je moet blijven ontwikkelen en bijscholen. Andere mensen inzichten geven, leren van elkaar, betekenisvol zijn voor elkaar is voor mij de ‘meaning of life’. Dat is ook de reden geweest om ZeneZ op te richten. Dienstverlening die bijdraagt aan het herstellen en versterken van inzetbaarheid van mensen en organisaties. Niet je consult doen en een rapport typen… maar trachten echt iets te betekenen voor mensen, dat is wat mij voldoening geeft. Ik zie dat mensen vaak meer dan medicijnen en therapie nodig hebben. Zelfvertrouwen, veiligheid en succeservaringen in re-integratie zorgen ervoor dat er weer groei en verbinding ontstaat. Als we door goede analyses en slimme keuzes ook nog bijdragen aan een lonkend perspectief voor mensen, is het herstellen meer dan het ‘niet meer hebben van ziekte’.”


Khadija Charafi

Khadija Charafi is werkzaam als manager en begeleider bij Vital Mindz.

Ze heeft in de afgelopen 12 jaar werkzaamheden als manager uitgevoerd en een aantal jaren training, coaching en begeleiding gegeven aan volwassenen met complexe psychische problemen. Ze is opgeleid in oplossingsgerichte therapie, die ze zowel face-to-face als middels E-coaching heeft toepast.  Daarnaast is ze bijgeschoold in arbeidsintegratie en sociale zekerheid.

Na het afronden van verschillende opleidingen, waaronder Social Studies en docente maatschappijleer, koos ze voor het vakgebied re-integratie en psychische klachten.

Zij is altijd geïnteresseerd geweest in het verbeteren en versterken van posities en functioneren van anderen in de maatschappij. Hierbij is haar visie dat er altijd mogelijkheden zijn op het moment dat mensen bereid zijn te veranderen en perspectieven te onderzoeken ten aanzien van hun toekomst.


Mark van Leusen BBA

Mark van Leusen (1978) is vanaf 2012 werkzaam als arbeidsdeskundige en sociaal bedrijfskundig adviseur bij VerzuimConsult. In de rol van sociaal bedrijfskundige adviseert hij organisaties over risicomanagement en kostenbeheersing bij verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid op zowel dossier- als organisatieniveau. Daarnaast verricht hij als arbeidsdeskundige nog regelmatig arbeidsdeskundig onderzoek in het kader van spoor 1 en wordt hij veelvuldig ingeschakeld in bezwaar- en beroepszaken. Voorafgaand aan zijn loopbaan bij VerzuimConsult was hij werkzaam in verschillende HR-functies.

Interessegebieden: mens, werk en inkomen, risicomanagement, bedrijfskunde en integraal management

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering & korting
De investering voor deze opleiding bedraagt €1.495 (ex btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Komt u met meerdere personen dan geldt een korting van 10% voor iedere volgende cursist:
2e inschrijving 10% korting 
3e inschrijving 20% korting 
4e inschrijving 30% korting  
5e en verder    40% korting.

Onze opleidingen worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt les van de beste docenten die praktijk en kennis combineren.  

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 20-12-2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.