Opleiding De Vitality Manager Bouwstenen en een concreet plan van aanpak om duurzame inzetbaarheid als geheel in je eigen organisatie te implementeren!

Opleiding De Vitality Manager

Data
Start dinsdag 3 maart 2020
Overige data: 10-3, 17-3, 24 -3, 7-04, 14-04 en 12 mei 2020

Locatie 
BOVAGHuis
Kosterijland 15, Bunnik

Investering 
Opleiding €2995 
Post Bachelor (facultatief): €500
(Alle prijzen zijn ex btw)

Voor meer informatie kun je bellen met Martine Mittertreiner (06-52371033) of mailen naar info@gezondinbedrijf.com

De i nformatiebijeenkomst is op 10 februari 2020 van 16u-17.00u in BOVAGHuis, Kosterijland 15 in Bunnik. Aanmelden kan via info@gezondinbedrijf.com
In 2006 zijn wij, Gezond In Bedrijf, gestart met de Leergang Strategisch Gezondheidsmanagement. Deze leergang was de eerste in zijn soort en baanbrekend. We zijn in de loop der jaren tot het inzicht gekomen dat het niet alleen gaat om gezondheidsmanagement maar zeker ook om cultuur & leiderschap, de juiste dialoog, motivatie & betrokkenheid, kosten aspecten en een leven lang ontwikkelen. Om deze elementen gestructureerd in een organisatie te ontwikkelen heb je iemand nodig die de kar trekt: De Vitality Manager (Manager Duurzame Inzetbaarheid).

Wat doet een Vitality Manager precies? En hoe creëer je een vitale organisatie met duurzaam inzetbare mensen? Wat werkt en wat niet? Wat is de theorie? En vooral: hoe werkt het in de praktijk? Welke elementen zorgen voor productiviteit, bevlogenheid en werkgeluk?

Zes Vitality Managers van Kremer, DSM, Daf Trucks, Signify (Philips Lighting), Gemeente Den Haag, en Pon Holdings en vijf DI-experts maken jou wegwijs in de mooie maar soms weerbarstige wereld van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Met de Opleiding Vitality Manager leer je beleid vorm te geven dat inspireert en rendeert. Met een aanpak waarbij de dialoog, het vertrouwen en de autonomie van de medewerkers centraal staan. Beleid maak je zeker niet alleen door een zak met geld. Sterker nog, onze Vitality Managers begonnen bijna allemaal zonder budget. Er zijn gelukkig vele manieren om succesvol aan de slag te gaan en dat komt uitgebreid aan bod in onze opleiding.

Deze opleiding is praktisch. Je sluit af met de presentatie van een concreet Plan van Aanpak om jouw duurzaam inzetbaarheidsbeleid te verankeren in de organisatie. Jouw beleid dat een geheel vormt. Vaak zijn er al fragmentarische, losstaande initiatieven genomen maar succes hangt juist af van de verbinding tussen al deze onderdelen. Want het is belangrijk om ook medewerkers die NIET meteen enthousiast zijn in beweging te krijgen.

Wat zijn de belangrijkste bouwstenen in de opleiding?

  • Het verzamelen van de juiste informatie over de pijnpunten in de organisatie
  • Het zoeken van oplossingen en het opstellen van beleid dat past bij jouw organisatie
  • Oplossingen bedenken die passen bij de organisatiecultuur van de organisatie
  • Het bedenken van interventies die passen bij het leiderschap in jouw organisatie
  • Het voeren van de juiste dialoog met de medewerkers maar ook met stakeholders & ambassadeurs
  • Een kosten/baten analyse om de directie te overtuigen

Om het kwaliteitsniveau van deze opleiding te verankeren werken we samen met NCOI. Je kunt een Post Bachelor accreditatie krijgen door een examen opdracht uit te voeren die door het NCOI wordt beoordeeld en geregistreerd.

De opleiding is zeker ook geschikt voor het opzetten van duurzaam inzetbaarheidsbeleid in kleinere organisaties. Alle bouwstenen die nodig zijn voor maatwerk zitten in de opleiding.

Voor iedereen die duurzame inzetbaarheid wil opzetten of naar een hoger niveau wil brengen. Zowel bij grote als kleinere bedrijven.

Testimonials:

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
‘De opleiding sprak aan omdat er veel grote bedrijven op het programma staan. Zelf heb ik een iets kleiner budget dus ben benieuwd wat ik hieruit mee kan nemen voor mijn eigen organisatie. Hoe krijg je mensen in beweging? Veel mensen die bij ons mee doen hebben al interesse maar juist degene die je wil bereiken doen niet mee. De opleiding is ook leuk voor mijn netwerk. Een plek om vragen neer te leggen.
ik ben tevreden als ik input krijgt en als het beleid dat we nu hebben wel klopt. Hiermee kan ik spiegelen, een soort second opinion.’

Heeft de opleiding aan jouw verwachtingen voldaan?
De opleiding heeft zeker voldaan aan mijn verwachtingen. Met de gekregen input heb ik ons huidige beleid kunnen beoordelen. Onze basis is goed de winst ligt in het onder de aandacht brengen van ons beleid en het betrekken van onze medewerkers. Hiervoor heb ik genoeg handvatten gekregen. Daarnaast was de opleiding waardevol om mijn netwerk uit te kunnen breiden.
Yildiz Neelen, Coördinator Gezondheid Gemeente Hoorn

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
‘Ik heb nog niets op dit gebied dus moet vanaf het begin gaan opbouwen.
Mij spreekt de combinatie van theorie en praktijk aan, zodat ik beleid op kan zetten en aan de slag kan.’

Heeft de opleiding aan jouw verwachtingen voldaan?
Veel meer dan dat! Ik ging na elke module vrolijk naar huis, borrelend met ideeën. De opleiding bracht  een schat aan ideeën en adviezen waar ik uit kon kiezen om het aan te laten sluiten aan de cultuur- en de medewerkers van Xella.
Het was een goede balans tussen theorie en praktijk die direct toepasbaar was, heel fijn!
Marieke de Jong, Vitaliteitsmanager Manager Xella

 

Meer weten? Kom naar de informatiebijeenkomst op 10 februari 2020 van 16u-17.00u in BOVAGHuis, Kosterijland 15 in Bunnik. Aanmelden kan via info@gezondinbedrijf.com

Module 1 | Fundament & visie
Wat heeft jouw bedrijf nodig om vitaler te worden? Duurzame inzetbaarheid bestaat uit verschillende bouwstenen. Hoe kun je die bouwstenen optimaal inzetten om concrete stappen te maken? De opbouw en inhoud van de opleiding helpt om je eigen plan vorm te geven.

Module 2 | Meten en investeren 

Cijfers en data zijn belangrijk bij duurzame inzetbaarheid. Cijfers laten vaak een verrassende waarheid zien. Meten heeft zin als je er wat mee doet; wat is de impact van o.a. lifestyle interventies op werkvermogen. Wat werkt en wat niet?

Module 3 | Structuur & interventies
Afstemmen en opstellen integraal beleid: Programma, draagvlak, uitrol. Er is geen one size fits all.
Doorpakken met lef en de inzet van de juiste interventies.

Module 4 | Implementatie & dialoog 

Landt de boodschap van vitaliteit in de organisatie? Hoe geef je het beleid vleugels? Duurzame inzetbaarheid is geen trucje. Daar hoort ruimte voor de dialoog bij. Een belangrijke bouwsteen.

Module 5 | Leiderschap & vitaliteit
Er is een link tussen leiderschap en vitaliteit. Er is verbinding nodig tussen de uiteenlopende belangen van organisatie en medewerkers. Randvoorwaarde is een cultuur waar medewerkers regie willen, durven en mogen nemen op hun eigen vitaliteit en inzetbaarheid.

Module 6 | Rendement & verbeteren 

Wat kost het als medewerkers niet inzetbaar zijn? Welk beleid is effectief en welk beleid levert het meeste op? Kosten en baten van duurzame inzetbaarheid.
 
Module 7 | Presentatie van de eindopdrachten
De cursisten hebben gedurende de opleiding gewerkt aan een actieplan. Iedereen presenteert z’n eigen plan. Leren van elkaar.
En aansluitend uitreiking Certificaat Vitality Manager


Dagindeling per module:
09.30   Ontvangst met koffie en thee
10.00   Start programma
12.30   Lunch
13.30   Vervolg programma
15.00   Plan van aanpak
16.30   Afronding

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033


tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

Aukje Nauta

Aukje Nauta (1967) is arbeids- & organisatiepsycholoog en mede-eigenaar van Factor Vijf Organisatieontwikkeling en bijzonder hoogleraar 'Enhancing individuals in a dynamic work context' vanwege Sioo aan de Universiteit Leiden.
Tot 2016 was ze bijzonder hoogleraar 'Employability in werkrelaties' vanwege de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek aan de Universiteit van Amsterdam, en kroonlid SER. Aukje studeerde organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Promoveerde op conflicthantering in organisaties. Werkte achtereenvolgens bij TNO en Randstad.

Interessegebieden: duurzame inzetbaarheid, vernieuwing van arbeidsrelaties, conflicthantering en organisatieontwikkeling.

Aukje is één van de docenten van de Opleiding De Vitality Manager. 


Rik-Jan Modderkolk

Rik-Jan Modderkolk (1965) zet zich in voor inzetbaarheid op het werk, zodat mensen met veel plezier en in goede gezondheid tot aan 67e of misschien wel 72e werkzaam kunnen zijn voor Pon. Dit vraagt anders denken en verschuiven van aandacht. Bijvoorbeeld van genezen van ziekte naar investeren in gezondheid. Ook vraagt dit samenwerking tussen diverse betrokkenen, zowel intern als extern. Uiteindelijk zijn de financiele revenuen dusdanig groot dat investeren in gezondheid budget neutraal mogelijk moet zijn. 

Rik-Jan Modderkolk is nu 9 jaar international Health Manager bij Pon en weet steeds weer nieuwe doelen te realiseren. Hij werd in 2011 “Health manager van het jaar” op het Gezond in Bedrijf Event.

 


Gert-Jan Aleman

Gert-Jan Aleman is na een carrière bij Randstad en de NS en een masterstudie Strategisch HR in 2014 begonnen als manager van het Arbo Centrum van de Gemeente Den Haag. Samen met zijn enthousiaste team probeert hij de Gemeente te begeleiden bij het verhogen van de inzetbaarheid van de medewerkers en het vitaler krijgen van de organisatie.
In 2016 won hij de landelijke Gezond in Bedrijf verkiezing tot Vitality Manager of te year 2016.
Aleman is 42 jaar en woont in Rijswijk. Hij sport 5 keer per week en zet minimaal 8000 stappen per dag. 


Yvonne van den Berg-Hilbers

Het werkzame leven van Yvonne van den Berg laat zich kenschetsen als een ontdekkingsreis. Yvonne heeft een brede belangstelling op HR-vlak en ze volgt alle ontwikkelingen op de voet.

Haar leergierige karakter heeft haar een schat aan kennis van het HR-vak bezorgd, welke ze heden ten dage ten volle kan benutten in haar rol als Director Social Innovation & Health bij Signify (Philips Lighting).

Communicatie is key in haar rol en ze verrast management en medewerkers steeds weer met vernieuwende concepten en aanpakken, en profileert zich als een echte HR-marketeer. HR-vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid, leiderschap en vitaliteit worden door haar vertaald in creatieve en innovatieve HR-oplossingen.

Met ingang van 2016 combineert Yvonne het werken in loondienst met een rol als zelfstandig ondernemer en treedt hiermee in de rol van ‘hybride professional’. Ze heeft hiervoor gekozen omdat ze erin gelooft dat ze haar blikveld, kennis en ervaring nog verder kan verruimen door ook bij andere bedrijven/opdrachtgevers in de keuken te mogen kijken. Goed voor haarzelf en voor haar klanten!


Sandra Niezink

Met 20 jaar onderwijservaring binnen allerlei soorten onderwijs en vanuit verschillende expertises weet Sandra als geen ander wat er nodig is om mensen van binnenuit in beweging te zetten.

Sandra vraagt aandacht voor het merkbare boven het meetbare, voor relaties boven protocollen. “We zijn meer dan we weten en meer dan we meten en in die ongedefinieerde ‘tussenruimte’ ga ik op zoek naar de kern, inspiratie en drive van mensen die samenwerken en vind ik uit wat daarin gemeenschappelijke en aanvullende waarden zijn”.

Vanuit haar bedrijf SSensemaker en in samenwerking met team ANDARE zet zij haar expertise in op het gebied van innovatie en transformatie trainingen binnen organisaties.


Guido Welter

Na verschillende functies als HRM manager, HR consultant en innovatiemanager helpt Guido als Gids en Startmotor Duurzame Inzetbaarheid bedrijven bij het realiseren van DI op organisatie- en medewerker-niveau. Als adviespartner van het NPDI zet hij bij analyse, advies en programmamanagement kennis, online tooling (o.a. de DIX, organisatiescans en Kosten Baten tool duurzame inzetbaarheid (KOBA-DI tool) van TNO in. 

Ook is Guido ontwikkelpartner en trainer van de KOBA-DI tool. Inmiddels zijn er meer dan 250 adviseurs en HR functionarissen in het gebruik van de tool getraind.


Katja Wouters

Katja is sinds juli 2016 Programma manager Duurzame Inzetbaarheid bij DAF Trucks NV. Ze is verantwoordelijk voor projecten en oplossingen op he gebied van 'employability', sociale innovatie, mobiliteit, vitaliteit en gezondheid. Katja heeft gestudeerd aan de technische Universiteit Eindhoven en is afgestudeerd  Master of Science, Industrial Engineering and management science


Rob Koelewijn

De bevlogen KLM’er is al 17 jaar druk om de KLM-collega’s steeds fitter te krijgen. “Ik hoop zo de KLM van nieuwe brandstof te voorzien, niet om van A naar B te vliegen maar om steeds meer KLM’ers mee te krijgen in het streven naar gezonde werknemers en een gezonde werkplek.

Rob heeft Ergonomie gestudeerd aan de VU en daarna een MBA bij Avans+, bestaande uit de Masterclasses Organisatiekunde, verander management en strategisch management. Rob werkt al sinds 2003 bij KLM en is sinds oktober 2016 Vitality Manager bij KLM Health Services.

Rob Koeleman is op 25 september jl. uitgeroepen tot de Vitality Manager van 2018.


Ingrid Veraart

Ingrid Veraart is sinds 2018 HR Manager bij Kremer met de verantwoordelijkheid voor de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

'Wij als organisatie focussen ons op de bevlogenheid van de medewerker. We zetten assessments in om te kijken waar talenten liggen, hoe iemand zich kan ontwikkelen en hoe hij of zij het beste kan worden ingezet binnen de organisatie.

Wij als organisatie willen samen werken aan een innovatieve toekomst. Dit doen we middels het duurzaam inzetten van de talenten van onze medewerkers.

We vinden het belangrijk dat een medewerker een persoonlijke groei kan maken, plezier heeft in zijn werk, vitaal is,  bevlogen is maar bovenal eigen ondernemerschap toont'.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 11 maart 2020. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.