Verkorte opleiding Opleiding Casemanager in Taakdelegatie Met opname in Register Casemanager in Taakdelegatie (RCMT®)

Verkorte opleiding Opleiding Casemanager in Taakdelegatie

Datum
Start woensdag 29 januari 2020 van 10.00u-16.30u

Overige data:12-02, 25-03, 15-04, 29-04

Locatie 
De Tinfabriek Naarden
Amsterdamsestraatweg 5
1411 AW Naarden
(U kunt, indien gewenst, opgehaald worden van station Naarden Bussum)

Investering
€995 opleiding (4 modules, documentatie, examen, inschrijving RCMT®) 
€200 arrangement
€500 Post HBO (facultatief)
(Alle prijzen zijn ex btw)


Nascholing RCMT®
Registratiekosten zijn € 75,- per jaar. Te behalen PE punten= 6. Nascholing voor PE punten mag ook bij anderen gevolgd worden. GIB bepaalt hoeveel punten daarvoor worden gegeven op basis van relevantie.
GIB aanbod:
Registratiekosten + 2 te kiezen GIB bijeenkomsten + 1 intervisiemiddag= €495 ex BTW per jaar. 

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 21 punten!

 

De verkorte opleiding Casemanager in Taakdelegatie is speciaal bedoeld voor ervaren casemanagers die graag de  Registratie Taakdelegatie (RCMT®) willen. Doordat een werkgever na een ziekmelding geen vragen mag stellen die medisch van aard zijn is er grote behoefte aan een professional die dit gesprek wel kan voeren. Dat kan een bedrijfsarts zijn, maar het kan ook heel goed de Casemanager in Taakdelegatie zijn. 

De Casemanager in Taakdelegatie neemt onder strikte voorwaarden taken over van de bedrijfsarts en voert voor de werkgever de regie tijdens het re-integratie proces van de verzuimende werknemer. Hiermee worden zowel bedrijfsarts als werkgever ontlast en ondersteund. Een combi van bedrijfsarts en casemanager in taakdelegatie is meer dan 1+1. Beiden kijken vanuit hun eigen perspectief. En dat is absolute meerwaarde. Want verzuim is complex. Een goede samenwerking met goede afspraken is cruciaal. Hoe doe je dat?

Deze overzichtelijke en compacte opleiding met nascholing is door Hogeschool NCOI aangemerkt als Post Bachelor opleiding en leidt tot opname in het Register Casemanager in Taakdelegatie (RCMT®). Hiermee garanderen wij hoogwaardige kwaliteit, afgestemd op de eisen gesteld door bedrijfsartsen, arbodiensten en werkgevers.

Kom naar de informatie bijeenkomst op 14 januari 2020 van 16.00-17.00u in de Tinfabriek in Naarden
(U kunt opgehaald worden van station Naarden-Bussum)

 

 

Module 1 | De essentie van verzuimbeleid en de rol van case management
Kerndocent: Paul ter Wal

Niemand wil ziek zijn. Het is allereerst heel vervelend voor de werknemer, maar ook een werkgever ondervindt er nadeel van. Een werkgever krijgt veel op zijn bordje als een werknemer door ziekte niet kan komen werken. De regels rondom verzuim zijn bovendien ingewikkeld en soms zelfs ondoorgrondelijk. 
Een doordachte en bij de organisatie passende verzuimaanpak is dan ook van groot belang. De rol van de casemanager is in die aanpak essentieel. Een casemanager is de spin in het web die de zieke medewerker ondersteunt en terug begeleidt naar werk. De casemanager doet dit in nauwe samenwerking met een bedrijfsarts. Of zelfs een stap verder: in taakdelegatie. 
Er wordt veel verwacht van een casemanager. Deze zal dan ook stevig in zijn of haar schoenen moeten staan. Dat is het uitgangspunt voor deze opleiding.
De kerndocent Paul ter Wal vertelt hoe de opleiding in elkaar zit en wat de rode draad is. 

Module 2 | Casemanagement in Taakdelegatie
Robert van de Boogard

De ziekmelding. En wat nu? Wie bepaalt wat er aan de hand is? Triage.
Wat is de manier om in verschillende situaties toch consistent te handelen? Welke route ga je volgen als casemanager?
Het kader voor Taakdelegatie luistert nauw. Onder de vleugels van een bedrijfsarts heeft de casemanager een vastomlijnde bevoegdheid. Soms is het nodig om andere expertise in te huren om een sluitende diagnose te krijgen. Welke deskundigen?

Module 3 | Activerend inzetbaarheidsbeleid en re-integratiebeleid
Emile van der Linde

Re-integratie begint op dag 1 wordt wel gezegd. Bij een griepje weet u meestal wel dat het na 4 dagen over is. Het is echter om meerdere redenen van belang om zo snel mogelijk te beoordelen of er sprake kan zijn van ‘dreigend langdurig verzuim’. Ook kan sprake zijn van frequent kort verzuim. Heel vervelend voor de werkgever en vaak een indicatie van iets onderliggends. Kortom, werk aan de winkel!

Een strak re-integratietraject richting inzetbaarheid is essentieel. Wanneer gaat u interveniëren? Wat is passend werk? En wanneer start u het tweede spoor?

Module 4 | Sturen op werkvermogen
Mark Droogers

Een medewerker kan om allerlei redenen uitvallen. Daar hoeft niet persé een medische oorzaak aan ten grondslag te liggen. Het is van groot belang om hier door heen te kunnen kijken.
Het werkvermogen en de verzuimagenda worden ontrafeld, evenals weerstanden, instandhoudende factoren, triggers, stoorzenders en stagnaties. Het herkennen van rode vlaggen.
Hoe ver mag en kan een casemanager gaan in de beoordeling van de (zieke) medewerker? Welke competenties heeft de casemanager en is deze in staat medische en niet-medische zaken te onderscheiden. En kan deze de re-integratie stimuleren?
De samenwerking tussen bedrijfsarts en casemanager is essentieel.

Examen tot RCMT®
Woensdag 29 april 2020

Datum
Start woensdag 29 januari 2020 van 10.00u-16.30u

Overige data:12-02, 25-03, 15-04, 29-04

Locatie 
De Tinfabriek Naarden
Amsterdamsestraatweg 5
1411 AW Naarden
(U kunt, indien gewenst, opgehaald worden van station Naarden Bussum)

Investering
€995 opleiding (4 modules, documentatie, examen, inschrijving RCMT®) 
€200 arrangement
€500 Post HBO (facultatief)
(Alle prijzen zijn ex btw)

Informatie Bijeenkomst
Dindag 14 januari 2020 van 16.00 - 17.00u

Nascholing RCMT®
Registratiekosten zijn € 75,- per jaar. Te behalen PE punten= 6. Nascholing voor PE punten mag ook bij anderen gevolgd worden. GIB bepaalt hoeveel punten daarvoor worden gegeven op basis van relevantie.
GIB aanbod:
Registratiekosten + 2 te kiezen GIB bijeenkomsten + 1 intervisiemiddag= €495 ex BTW per jaar. 

De investering voor deze opleiding bedraagt, exclusief BTW, €1.195,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 17-12-2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

 

Kunnen wij u helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Heeft u nog andere vragen over de opleiding? Neem dan gerust contact op met Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)


De Register Casemanager in Taakdelegatie (RCMT®)

Het vakgebied en takenpakket van een Casemanager in Taakdelegatie (CMT) is complex en divers. Het omvat arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht, verzuimkosten, psychologie, ergonomie en  gespreksvaardigheden. De CMT werkt over het algemeen extern. En is als zodanig geen onderdeel van de organisatie van de werkgever, zodat de privacy (AVG) van de werknemer is gewaarborgd.

De CMT neemt onder strikte voorwaarden taken over van de bedrijfsarts en voert voor de werkgever de regie tijdens het reïntegratieproces van de verzuimende werknemer. Hiermee worden zowel bedrijfsarts als werkgever ontlast en ondersteund.

De CMT is een spin in het web die vanaf de ziekmelding zicht houdt op de terugkeer naar werk van de zieke werknemer. De CMT roept hulp in van de bedrijfsarts en andere deskundigen als dat nodig is. En ziet er op toe dat de procesgang, vastgelegd in de Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar (Poortwachter) wordt bewaakt en dat er tevens een volledig verzuim- en reïntegratiedossier wordt aangelegd dat  ‘UWV-proof’ is.

Tot het takenpakket behoort het inzetten en aansturen van alle betrokkenen op het speelveld van arbeidsongeschiktheid, het benutten van verhaalsmogelijkheden bij UWV, verzekeraars en/of anderen, sparringpartner met betrekking tot inrichting relevante (arbo)dienstverlening en-verzekeringen, het maken van kosten-batenanalyses op organisatie- en dossierniveau, het maken van een verzuimscan op organisatieniveau. En het overleggen met de werkgever over te voeren (preventieve) beleid en het maken van afspraken over de dienstverlening.

Permanente educatie (PE)

Iedereen die de titel RCMT® heeft behaald is lid van Gezond in Bedrijf | intervisie dat minimaal één keer per jaar bij elkaar komt. Om de titel te behouden is iedereen verplicht om minimaal 3 intervisies (6 PE punten) per jaar bij te wonen. Het is voor de PE-regeling ook mogelijk om Gezond in Bedrijf opleidingen bij te wonen. Deze geven per dag 3 PE-punten.
U kunt ook PE-punten verzamelen bij andere opleidingsinstituten. Deze opleidingen worden door onze PE-commissie op kwaliteit getoetst en bij goedkeuring voorzien van PE-punten.

Registratiekosten zijn € 75,- per jaar. 
GIB aanbod:
Registratiekosten + 2 te kiezen GIB bijeenkomsten + 1 intervisiemiddag= €495 ex BTW per jaar. 

Gedragscode

De Register Casemanager in Taakdelegatie (RCMT®) handelt professioneel, betrouwbaar, eerlijk, doortastend en met oog voor alle belanghebbenden. Boven alles staat de menselijke factor centraal.

Iedere Casemanager in Taakdelegatie die actief is opgenomen in het Register conformeert zich aan deze code. Het Register is openbaar en staat vanaf medio januari 2019 gepubliceerd op gezondinbedrijf.com. 

Paul ter Wal CSP

Paul ter Wal CSP is als internationaal spreker actief op het gebied van Accountability, Engagement en Duurzame Inzetbaarheid. Hij is ook in Nederland een veel gevraagd spreker en dagvoorzitter op zijn vakgebied.

Hij heeft na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder andere als programmamanager Arbeidstoeleiding gewerkt bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (thans: UWV). Als consultant Zorgverzekering en accountmanager Arbeidstoeleiding heeft hij ervaring opgedaan bij SOVAC (thans: Cap Gemini).

Sinds 1995 is hij werkzaam op het gebied van “Werk, Inkomen en Economie” bij ANDARE BV. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij bedrijven en organisaties bij het (mee)ontwikkelen en implementeren van duurzame inzetbaarheidsconcepten, waarbij invulling wordt gegeven aan de voor die organisatie wenselijke aanpak van bevlogenheid, preventie, interventie en re-integratie.

Paul heeft drie boeken geschreven en diverse publicaties op zijn naam staan in o.a. Sociaal Bestek, Zorgvisie en andere vakbladen. Tevens is hij als gastdocent verbonden bij o.a. de Master Recht, Arbeid & Gezondheid van de Universiteit van Maastricht.


Emile van der Linde

 “Emile van der Linde is na zijn Hotelschool studie en loopbaan in hospitality en evenementen in 1998 gestart in de sociale zekerheidsbranche. Is (mede-) oprichter van meerdere arbodiensten, casemanagement- en re-integratie projecten .

Emile is als gastdocent verbonden aan meerdere instituten en een hogeschool rond arbeid en gezondheid vraagstukken.

Hij houdt zich bij voorkeur bezig met strategie- en propositie ontwikkeling waarin hij meerdere (aankomend-) ondernemers adviseert en soms ook participeert.”


Mark Droogers

Mark is Adviseur & bedrijfsarts en eigenaar van De Werkvermogen Oplossing

De werkvermogen oplossing bouwt op wat goed en bewezen is en breidt dat uit met een moderne kijk op mensen en organisaties, op fysiek & mentaal welzijn en werk. In de werkvermogen oplossing draait het om de bereidheid van werknemer en werkgever om te veranderen in het licht van werk. Op zoek naar het makkelijkste haakje voor die eerste stap op weg naar duurzame inzetbaarheid voor de werknemer, voor een team of een organisatie. Natuurlijk is iedere situatie uniek, door de mensen, de omgeving, wat er aan vooraf ging en waar het naartoe gaat. Toch kent iedere situatie ook vaste patronen. Zo'n patroon helpt om, ondanks de verschillen, situaties beter te begrijpen. En de kans groter te maken dat de beste oplossing boven komt.

Ook is Mark strategisch adviseur, product ontwikkeling, stafarts en leidinggevende bij Enrgy in Business Group.


Robert van den Boogard

“Ik streef naar perfectie maar hoop het nooit te bereiken.“

“Je bent als mens en zeker als organisatie nooit af. In feite ben je permanent in revisie en dat maakt het duidelijk dat je je moet blijven ontwikkelen en bijscholen. Andere mensen inzichten geven, leren van elkaar, betekenisvol zijn voor elkaar is voor mij de ‘meaning of life’. Dat is ook de reden geweest om ZeneZ op te richten. Dienstverlening die bijdraagt aan het herstellen en versterken van inzetbaarheid van mensen en organisaties. Niet je consult doen en een rapport typen… maar trachten echt iets te betekenen voor mensen, dat is wat mij voldoening geeft. Ik zie dat mensen vaak meer dan medicijnen en therapie nodig hebben. Zelfvertrouwen, veiligheid en succeservaringen in re-integratie zorgen ervoor dat er weer groei en verbinding ontstaat. Als we door goede analyses en slimme keuzes ook nog bijdragen aan een lonkend perspectief voor mensen, is het herstellen meer dan het ‘niet meer hebben van ziekte’.”


Sandra Niezink

Met 20 jaar onderwijservaring binnen allerlei soorten onderwijs en vanuit verschillende expertises weet Sandra als geen ander wat er nodig is om mensen van binnenuit in beweging te zetten.

Sandra vraagt aandacht voor het merkbare boven het meetbare, voor relaties boven protocollen. “We zijn meer dan we weten en meer dan we meten en in die ongedefinieerde ‘tussenruimte’ ga ik op zoek naar de kern, inspiratie en drive van mensen die samenwerken en vind ik uit wat daarin gemeenschappelijke en aanvullende waarden zijn”.

Vanuit haar bedrijf SSensemaker en in samenwerking met team ANDARE zet zij haar expertise in op het gebied van innovatie en transformatie trainingen binnen organisaties.


Khadija Charafi

Khadija Charafi is werkzaam als manager en begeleider bij Vital Mindz.

Ze heeft in de afgelopen 12 jaar werkzaamheden als manager uitgevoerd en een aantal jaren training, coaching en begeleiding gegeven aan volwassenen met complexe psychische problemen. Ze is opgeleid in oplossingsgerichte therapie, die ze zowel face-to-face als middels E-coaching heeft toepast.  Daarnaast is ze bijgeschoold in arbeidsintegratie en sociale zekerheid.

Na het afronden van verschillende opleidingen, waaronder Social Studies en docente maatschappijleer, koos ze voor het vakgebied re-integratie en psychische klachten.

Zij is altijd geïnteresseerd geweest in het verbeteren en versterken van posities en functioneren van anderen in de maatschappij. Hierbij is haar visie dat er altijd mogelijkheden zijn op het moment dat mensen bereid zijn te veranderen en perspectieven te onderzoeken ten aanzien van hun toekomst.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering
De investering voor deze opleiding bedraagt, exclusief BTW, €1.195,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 8 januari 2020. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.