Masterclass Bezwaar & Beroep tegen UWV Een dag vol tips & trucs en do's and dont's

Masterclass Bezwaar & Beroep tegen UWV

Data
Dinsdag 24 maart 2020

Locatie 
Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Prijs 
€ 495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting! 
2e inschrijving 10% korting 
3e inschrijving 20% korting   
4e inschrijving 30% korting   
5e en verder    40% korting  

 
‘Ik ben het niet eens met de beslissing van UWV. Wat nu?!’ 

Iedere case- of HR-manager weet dat UWV het enorm druk heeft, en dat er veel te weinig verzekeringsartsen zijn. Tel daarbij op dat de wetgeving rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid uitermate complex is. Als u twijfelt aan een beslissing van het UWV of als u de medische beoordeling wilt (laten) toetsen, dan kunt u bezwaar indienen. Maar hoe werkt dat? Hoe dien je veilig een bezwaarschrift in, en wie heb je daarvoor nodig? Hoe om te gaan met medische gegevens? En welke inhoudelijke tips kunnen ervaren bezwaar- en beroepmakers mij geven?  

Dirk Thuijs, advocaat arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht laat u zien hoe het UWV tot een oordeel komt en wat u daar aan kunt doen. Waar haalt u uw informatie vandaan en hoe schat u uw kansen in? Is het zinvol om bezwaar te maken of in beroep te gaan?

Paul Lammerts, Juridisch Casemanager en door UWV erkend bijzonder gemachtigde, gaat met u de diepte in. Hij doet dat aan de hand van concrete casussen en actuele voorbeelden. U krijgt praktische tips en u gaat zelf aan de slag. Wat is nou slim om te doen? En waar haalt hij de mosterd vandaag?

Aan het einde van de dag, heeft u gelachen en getreurd, maar u gaat naar huis met een kladblok vol tips & trucs en do’s and don'ts. Waarmee u in het vervolg zelf kunt zorgen voor een adequaat bezwaar- of beroepstraject.

 

09.30     Ontvangst met koffie en thee  

10.00    Kennismaking
Waarom is het van groot belang om de risico’s in te schatten van een zieke medewerker? Bij Ziektewet en WIA. Welk gereedschap heeft u? Wat kunt u doen om schade te voorkomen? Heeft bezwaar en beroep zin?

10.15    Het eerste en tweede ziektejaar

 • Poortwachterperiode: de basis voor bezwaar en beroep
 • Hoofdrolspelers in het proces
 • Het Reïntegratiedossier op orde?
 • De WIA-claim

10.45    Praktijkcasus I | Afscheid nemen van een zieke werknemer en gevolgen
             (vast/flex/tijdens/na/publiek/privaat)

11.15    Koffiepauze

11.30    Bezwaar maken

 • Hoe ziet het traject van een bezwaarprocedure eruit?
 • Waar moet u in bezwaar op letten?
 • Tegen welke beslissingen van het UWV wordt vaak bezwaar aangetekend?

12.00     Praktijkcasus II | WGA of IVA

12.30 Lunch

13.30 In beroep

 • Juridische vaardigheden tijdens de beroepsprocedure
 • Hoe ziet het traject van een beroepsprocedure eruit?
 • Wanneer gaat u in beroep?
 • Hoe kijkt en oordeelt de bestuursrechter?

14.15     Praktijkcasus III | 80-100 WGA of IVA

15.00     Verfrissingen en versnaperingen 

15.15     Tips&tricks, do's en dont's!

 • Afwegingen maken
 • Kosten en tijd?
 • Valkuilen

16.30     Afsluiting

Datum
Dinsdag 21 januari 2020

Locatie 
Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, € 495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docentElke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 1 januari 2020. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met 
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033


tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

mr. Dirk Thuijs

Dirk Thuijs is partner bij SUEZ advocaten te Amsterdam. Zijn praktijk bestaat in hoofdzaak uit arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht in de meest brede zin van het woord. Hij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o. alsmede van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland.

Dirk Thuijs studeerde in 1996 af aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is na zijn studie eerst als procesjurist gaan werken voor het UWV om vervolgens over te stappen naar de advocatuur. In 2004 heeft hij de Postacademische Leergang Arbeidsrecht succesvol afgerond. Naast publicaties voor onder meer Euroforum Uitgeverij B.V. en het Juridisch Zakboek Arbeidsrecht van SDU Uitgevers, verzorgt hij diverse trainingen en cursussen voor Gezond in Bedrijf op arbeidsrechtelijk/sociaalzekerheidsrechtelijk gebied.


Paul Lammerts

Paul is werkgeversadviseur en jurist sociale zekerheid met uitgebreide expertise op het gebied van eigenrisicodragerschap voor Ziektewet en WGA en schadelastbeheersing voor werkgevers. Hij is gespecialiseerd in bezwaar-  en beroepszaken in het kader van de Ziektewet en de Wet WIA. Hij is buitengewoon actief als kennisdeler op LinkedIN. Paul schrijft regelmatig voor Ensie.nl, zie https://www.ensie.nl/paul-lammerts.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 3 maart 2020. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.