Praktijkdag Re-integratie perikelen Hoe houd je altijd beweging in het dossier?

Praktijkdag Re-integratie perikelen

 

Online Masterclass

Datum
Dinsdag 26 januari 2021

Locatie 
Online

Prijs 
Online: €395 ex btw (gebruik code: online)

Geaccrediteerd voor 2 PE punten door NVvA
 

Deze online praktijkdag is voor de ervaren verzuimspecialist of casemanager verzuim die zich verder wil verdiepen in re-integratie en mobiliteit.

Een aantal verzuimgevallen kost buitensporig veel aandacht. Hoe komt dat toch? De medewerker is bijna niet in beweging te krijgen, het eerste en tweede spoor lopen moeilijk en de tijd tikt ongenadig door. Voor je het weet ben je in een energie slurpend WIA-traject verzeild raakt.

Voor deze categorie lastige gevallen hebben we een intensieve praktijkdag ontwikkeld. De docenten nemen je mee langs alle hobbels en bobbels die re-integratie blokkeren. En dat begint al bij terugkeer in eigen werk, bij de invulling van passende arbeid of bij de inzet van arbeidstherapie. Maar het tweede spoor blijkt in de praktijk vaak een ondoenlijk traject. 

Soms is er natuurlijk een medische beperking, maar vaak is er iets anders aan de hand. In 50% van de gevallen is er een mismatch in de functie, op het werk, met de leidinggevende, in de thuissituatie. Hier is kennis, ervaring en tact nodig om beweging te realiseren.

We laten tevens zien dat re-integratie niet begint als het fout is gegaan. Door tijdig te werken aan loopbaanontwikkeling en mobiliteit kun je veel ellende voorkomen. 

En ja, corona zorgt er voor dat problemen nog meer uitvergroot worden. Alle reden om er bovenop te zitten! 

09.45    Inloggen

10.00    Welkom

 • Kennismaking en verwachtingen 

10.05     Juridisch | Eigen werk, passende arbeid, ander werk

 • Waar zitten de hindernissen van re-integratie? 
 • Waarom loopt het soms anders dan je wil?
 • Wie bepaalt? En wanneer?
 • Gangbare arbeid en arbeidstherapie?
 • Wanneer is arbeid passend?
 • 1e of 2e spoor?
 • Voorbeelden

10.50     Koffie

11.10     De praktijk | De risico’s van passende arbeid

 • Wat als medewerker niet meewerkt?
 • Hoe lang mag passende arbeid duren?
 • Wanneer wordt passende arbeid de nieuwe functie?
 • Wat als het niet lukt? Valkuilen
 • Lastige gevallen oplossen

12.00   Pauze

13.00   In beweging komen | Inzoemen op mobiliteit

 • Wanneer begint en eindigt mobiliteit?
 • Hoe geef je mobiliteit handen en voeten?
 • Het belang van verbinding, betrokkenheid en communicatie
 • Vertaling naar de arbeidsrelatie
 • Inbedding in de organisatie
 • Werken naar vermogen!
 • Goede voorbeelden

13.45    Pauze

14.00    De praktijk 2 | Valkuilen 

 • Hindernissen bij medewerker, werkgever, casemanager of BA?
 • Wat is een re-integratieblokkade?
 • Aan welke voorwaarden moet een 2e spoortraject voldoen?
 • Welke eisen worden er gesteld aan een trajectvoorstel?
 • Bereid de medewerker voor op de claimbeoordeling

14.45    Pauze

15.00   UWV proof & do's & don'ts

 • UWV: partner of tegenstander?
 • Hoe ziet een UWV proof rapportage eruit?
 • Hoe ziet het beoordelingskader van het UWV eruit?
 • Hoe komt een WIA % tot stand?
 • Balans van regels en menselijkheid
 • Werken aan vertrouwen, verbinding en perspectief
 • Voorkom wantrouwen, irritatie en boosheid

15.45   Uitloggen

Investering & korting
De investering voor deze online masterclass bedraagt €395 (ex btw) per deelnemer.
Dit bedrag is inclusief documentatie. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. Je krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van jouw aanmelding ontvang je direct de bevestiging en factuur. De link om mee in te loggen ontvang je uiterlijk een dag van te voren. Wij verzoeken je de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Annulering
Mocht je onverhoopt niet deel kunnen nemen aan de training en geen gebruik maken van de link, dan behoud je het recht om deel te nemen aan deze of een vergelijkbare training. je kunt ook iemand anders in jouw plaats gebruik laten maken van de link. Wil je ons voor de datum van de online training hiervan op de hoogte stellen?

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met onze studieadviseur 
Martine Mittertreiner: 06-52371033


tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

Pascal Willems

Pascal Willems is als eigenaar van WVO Advocaten evenveel ondernemer als advocaat. Dat Pascal op het recht nooit is uitgekeken, is niet zo gek: zijn specialisme varieert van arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht (met de nadruk op ziekte en verzuim) tot incassozaken. Dat maakt hem bij uitstek tot een advocaat voor ondernemers én voor hun medewerkers. Ook als er bij overnames of reorganisaties complexe appeltjes zijn te schillen heeft Pascal zijn mes geslepen en al voor u klaarliggen. Verder staat Pascal beroepsbeoefenaren bij als het tuchtrecht in het geding is.
Pascal geeft lezingen en trainingen en klimt hij graag in de spreekwoordelijke pen om een artikel te schrijven. Zo publiceert hij o.a. in het vakblad ‘TBV (Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde), voor diverse tijdschriften van Kluwer en Vakmedianet en is hij mede-auteur van het boek Arbowetgeving voor P&O’ers.
Pascal is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Resort Arnhem (VAARA) en van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVAR).


Eliane van Beukering

De rode draad in de loopbaan van Eliane is het begeleiden van mensen op en naar de arbeidsmarkt. Inmiddels heeft zij al veel ervaring opgedaan in diverse functies zoals project manager werkgelegenheid, operationeel manager van een opleidingscentrum, HR manager en loopbaan- en mobiliteitsadviseur. De laatste jaren is zij werkzaam als sociaal bedrijfskundig adviseur. Zij draagt bij aan de verdere professionalisering van inzetbaarheid binnen organisaties in de breedste zin van het woord. Door de brede kennis van de op het gebied van re-integratie, inzetbaarheid en sociale zekerheid, is Eliane een serieuze gesprekspartner. Tot haar werkzaamheden horen onder andere het monitoren, onderzoeken en beoordelen van (organisatie brede) inzetbaarheidsvraagstukken en het (on)gevraagd adviseren van directie op dit gebied.

Haar uitgangspunt daarbij is: gedrag stuurt gedrag. Dat werkt 2 kanten uit. Hoe ervaar jij het gedrag van jouw (verzuimende) medewerker. Wat is jouw natuurlijke reactie daarop? Hoe kun jij jouw gedrag aan passen zodat de (verzuimende) medewerker ander gedrag gaat laten zien.


Carla Wassenaar

“Carla maakt graag het verschil voor mensen en in organisaties. Door haar drivé, enthousiasme en doorzettingsvermogen weet zij mensen en organisaties in beweging te zetten. Met focus op verbinding, met oog voor de mens en het zakelijke belang weet zij gezamenlijk met haar team doelen te bereiken. Vanuit haar ervaring van de uitzendbranche (Randstad) en arbodienstverlening (Arbo Unie en A-REA) heeft zij brede en vernieuwde visie op mobiliteit. Hierdoor is zij is staat om bij Amplooi samen met Carola van Marrewijk te werken aan competentie en wendbaarheid van mens en organisatie. Deze vernieuwde visie op mobiliteit zorgt ervoor dat mensen en organisaties klaar zijn voor de toekomst.”

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering & korting
De investering voor deze online masterclass bedraagt €395 (ex btw) per deelnemer.
Dit bedrag is inclusief documentatie. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. Je krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van jouw aanmelding ontvang je direct de bevestiging en factuur. De link om mee in te loggen ontvang je uiterlijk een dag van te voren. Wij verzoeken je de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Annulering
Mocht je onverhoopt niet deel kunnen nemen aan de training en geen gebruik maken van de link, dan behoud je het recht om deel te nemen aan deze of een vergelijkbare training. je kunt ook iemand anders in jouw plaats gebruik laten maken van de link. Wil je ons voor de datum van de online training hiervan op de hoogte stellen?