Praktijkdag Re-integratie perikelen Hoe houd je altijd beweging in het dossier?

Praktijkdag Re-integratie perikelen

Datum
Dinsdag 26 januari 2021

Locatie 
Carlton President Hotel, Maarssen Utrecht

Prijs 
€495.00 ex. btw
Online: €395 ex btw (gebruik code: online)

Geaccrediteerd voor 2 PE punten door NVvA
Deze praktijkdag is voor de ervaren verzuimspecialist/casemanager die zich verder wil verdiepen in re-integratie en mobiliteit.

Een aantal verzuimgevallen kost buitensporig veel aandacht. Hoe komt dat toch? De medewerker is bijna niet in beweging te krijgen, het eerste en tweede spoor lopen moeilijk en de tijd tikt ongenadig door. Voor je het weet ben je in een energie slurpend WIA-traject verzeild raakt.

Voor deze categorie lastige gevallen hebben we een intensieve praktijkdag voor gevorderde casemanagers en HR-specialisten  ontwikkeld. De docenten nemen je mee langs alle hobbels en bobbels die terugkeer naar het werk blokkeren. En dat begint al bij de invulling van passende arbeid. Maar zeker bij het werken aan het tweede spoor.

Soms is er natuurlijk een medische beperking, maar vaak is er iets anders aan de hand. Een mismatch in de functie, op het werk, met de leidinggevende, in de thuissituatie.

We laten tevens zien dat re-integratie niet begint als het fout is gegaan. Door tijdig te werken aan loopbaanontwikkeling en mobiliteit kun je veel ellende voorkomen. 

Corona zorgt er voor dat problemen nog meer uitvergroot worden. Alle reden om er bovenop te zitten! 

09.45    Welkom met koffie

10.00    Waar gaat het fout?

 • Het Poortwachter-tijdspad vs de werkelijkheid
 • Waar zitten de hindernissen van re-integratie? 
 • Wie spelen het spel? 
 • Verwachtingsmanagement van de spelers
 • Ben je ziek?
 • Hoe staat jouw organisatie tegenover ziekteverzuim? 
 • UWV: partner of tegenstander?

10.30     Juridisch | Eigen werk, passende arbeid, ander werk

 • Wie bepaalt? En wanneer?
 • Gangbare arbeid en arbeidstherapie?
 • Wanneer is arbeid passend?
 • 1e of 2e spoor?
 • Voorbeelden

11.15     Koffie

11.45     De praktijk 1 | De risico’s van passende arbeid

 • Wat als medewerker niet meewerkt?
 • Hoe lang mag passende arbeid duren?
 • Wanneer wordt passende arbeid de nieuwe functie?
 • Wat als het niet lukt? Valkuilen
 • Werken aan lastige gevallen

12.30   Lunch

13.30    In beweging komen | Inzoemen op mobiliteit

 • Wanneer begint en eindigt mobiliteit?
 • Hoe geef je mobiliteit handen en voeten?
 • Het belang van verbinding, betrokkenheid en communicatie
 • Vertaling naar de arbeidsrelatie
 • Inbedding in de organisatie
 • Werken naar vermogen!
 • Goede voorbeelden

14.30    De praktijk 2 | Valkuilen 

 • Hindernissen bij medewerker, werkgever, casemanager of BA?
 • Wat is een re-integratieblokkade?
 • Aan welke voorwaarden moet een 2e spoortraject voldoen?
 • Welke eisen worden er gesteld aan een trajectvoorstel?
 • Bereid de medewerker voor op de claimbeoordeling

 15.00    Verfrissing

 15.15    De praktijk 3 | UWV proof

 • Hoe ziet een UWV proof rapportage eruit?
 • Hoe ziet het beoordelingskader van het UWV eruit?
 • Hoe komt een WIA % tot stand.

16.00    Do’s & don’ts (het gaat om mensen)

 • Balans van regels en menselijkheid
 • Werken aan vertrouwen, verbinding en perspectief
 • Eerlijk en transparant zijn
 • ... en nog veel meer

Datum
Dinsdag 26 januari 2021

Locatie
Carlton President Hotel, Maarssen Utrecht

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docentElke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 
Volgt u de dag online dan is de prijs €395 (ex btw).

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk tot 21 dagen voor de datum van de praktijkdag. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met onze studieadviseur 
Martine Mittertreiner: 06-52371033


tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

Pascal Willems

Pascal Willems is als eigenaar van WVO Advocaten evenveel ondernemer als advocaat. Dat Pascal op het recht nooit is uitgekeken, is niet zo gek: zijn specialisme varieert van arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht (met de nadruk op ziekte en verzuim) tot incassozaken. Dat maakt hem bij uitstek tot een advocaat voor ondernemers én voor hun medewerkers. Ook als er bij overnames of reorganisaties complexe appeltjes zijn te schillen heeft Pascal zijn mes geslepen en al voor u klaarliggen. Verder staat Pascal beroepsbeoefenaren bij als het tuchtrecht in het geding is.
Pascal geeft lezingen en trainingen en klimt hij graag in de spreekwoordelijke pen om een artikel te schrijven. Zo publiceert hij o.a. in het vakblad ‘TBV (Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde), voor diverse tijdschriften van Kluwer en Vakmedianet en is hij mede-auteur van het boek Arbowetgeving voor P&O’ers.
Pascal is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Resort Arnhem (VAARA) en van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVAR).


Carla Wassenaar

“Carla maakt graag het verschil voor mensen en in organisaties. Door haar drivé, enthousiasme en doorzettingsvermogen weet zij mensen en organisaties in beweging te zetten. Met focus op verbinding, met oog voor de mens en het zakelijke belang weet zij gezamenlijk met haar team doelen te bereiken. Vanuit haar ervaring van de uitzendbranche (Randstad) en arbodienstverlening (Arbo Unie en A-REA) heeft zij brede en vernieuwde visie op mobiliteit. Hierdoor is zij is staat om bij Amplooi samen met Carola van Marrewijk te werken aan competentie en wendbaarheid van mens en organisatie. Deze vernieuwde visie op mobiliteit zorgt ervoor dat mensen en organisaties klaar zijn voor de toekomst.”


Eliane van Beukering

De rode draad in de loopbaan van Eliane is het begeleiden van mensen op en naar de arbeidsmarkt. Inmiddels heeft zij al veel ervaring opgedaan in diverse functies zoals project manager werkgelegenheid, operationeel manager van een opleidingscentrum, HR manager en loopbaan- en mobiliteitsadviseur. De laatste jaren is zij werkzaam als sociaal bedrijfskundig adviseur. Zij draagt bij aan de verdere professionalisering van inzetbaarheid binnen organisaties in de breedste zin van het woord. Door de brede kennis van de op het gebied van re-integratie, inzetbaarheid en sociale zekerheid, is Eliane een serieuze gesprekspartner. Tot haar werkzaamheden horen onder andere het monitoren, onderzoeken en beoordelen van (organisatie brede) inzetbaarheidsvraagstukken en het (on)gevraagd adviseren van directie op dit gebied.

Haar uitgangspunt daarbij is: gedrag stuurt gedrag. Dat werkt 2 kanten uit. Hoe ervaar jij het gedrag van jouw (verzuimende) medewerker. Wat is jouw natuurlijke reactie daarop? Hoe kun jij jouw gedrag aan passen zodat de (verzuimende) medewerker ander gedrag gaat laten zien.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495 per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docentElke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Doe je online mee dan krijg je €100 korting. Toets dan de code online in bij aanmelden.

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk tot 21 dagen voor de datum van deze prakrijkdag. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.