Masterclass De Ziektewet Ziek uit dienst op kosten van de werkgever

Masterclass De Ziektewet

Datum
Donderdag 18 juni 2020

Locatie
WP11
Wapenrustlaan 11, 7321 DL Apeldoorn
Coronaproof, centraal gelegen en vlak bij station

Prijs
€ 495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00 
4e inschrijving 30% korting €346.50 
5e en verder    40% korting €297.00 

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 3 punten
Een vergeten groep: werknemers die ziek uit dienst gaan. Die uit zicht verdwijnen en waar je wel 12 jaar voor betaalt. Dat zijn de mensen waar de Ziektewet voor is bedoeld. De mensen die niet onder de loondoorbetalingsverplichting vallen maar waar je net zo veel voor betaalt.

Door de gigantische toename van tijdelijke contracten en de verhoging van de pensioenleeftijd neemt het aantal mensen dat gebruik maakt van de Ziektewet explosief toe. De kosten hiervan komen volledig voor rekening van de oud-werkgever. Ook al heeft iemand maar één maand bij jouw bedrijf gewerkt!

Veel organisaties hebben de focus liggen op de ‘standaard’ loondoorbetaling van vaste medewerkers en hebben niet in de gaten wat de Ziektewet (ZW) bij hen aanricht.

Deze Masterclass De Ziektewet helpt je de complexe gevolgen in kaart te brengen en actie te ondernemen:

  1. Wat moet je doen als iemand de ZW in gaat?
  2. Hoe werk je samen met UWV en externe providers?
  3. Hoe houd je zicht op de re-integratie?
  4. Wat kost een zieke oud-medewerker? 

De cursus wordt verzorgd door de ervaren Ziektewetspecialist Wendij Luijkman en SV-autoriteit Hendrik Jan van Pelt.

Deze opleiding is bedoeld voor: Ziekteverzuimspecialisten, casemanagers en HR medewerkers.

09.30 Ontvangst

10.00 De Ziektewet (ZW) algemeen
• Wat is de ZW eigenlijk? Waarom en voor wie?
• Hoe ver gaat de ‘vangnetfunctie’?
• Waarom doet de ZW werkgevers zo’n pijn?
• Hoe pak je regie en beperk je de pijn?

11.15 Koffie

11.30 ZW-Casemanagement in de praktijk
• Hoe werkt de claimbeoordeling bij ZW?
• Het onderscheid no-risk en vangnet
• De ‘taal’ van het UWV

12.00 Bijzondere situaties bij de claimbeoordeling
• Arbeidsconflict?
• Deskundigenoordeel / second opinion?
• Meerdere werkgevers: wie is verantwoordelijk?
• Proefplaatsing

13.00 Lunch

14.00 De re-integratie
• Hoe gaat het verder? Hoe blijf je in control?
• De eerstejaars Ziektewetbeoordeling (EZWB)
• En de Toetsing Verbeterde Belastbaarheid 2e jaar (TVB2)

15.00 Maatregelenbesluit
• Wat hangt er boven jouw (werkgevers) hoofd?
• Sancties, boetes, administratieve maatregelen
15.00 Thee
15.15 Leren van ervaringen en valkuilen

16.30 Afsluiting

Datum
Donderdag 18 juni 2020

Locatie
Tinfabriek Naarden

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, € 495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docentElke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 3 punten

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 28 mei 2020. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Kunnen wij u helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Of heeft u nog andere vragen over de andere bijeenkomsten of opleidingen? Neem dan gerust contact op met onze opleidingsadviseur Martine Mittertreiner: 06-52371033

tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

Wendij Luijkman

Wendij is dé specialist op het gebied van de Ziektewet. Van 2002 tot 2016 is Wendij werkzaam geweest bij UWV. Door haar ervaring in diverse functies binnen de Ziektewet UWV  heeft zij veel praktijkkennis opgedaan als uitvoerder van de Ziektewet. Wendij was betrokken bij de Ziektewetadministratie, Ziektewetclaimbeoordelingen, verzuimbegeleiding en re-integratiebegeleiding in de Ziektewet. Als mentor heeft zij intern bij UWV veel mensen opgeleid, trainingen en presentaties gegeven en was zij veelal betrokken bij werkgroepen om beleid te bepalen.

Sinds 2016 is Wendij werkzaam in de private sector en vervult zij de functie Casemanager ZW voor de eigenrisicodragers. Vanaf maart 2019 is zij werkzaam bij Advance BV als Inzetbaarheidsspecialist/Casemanager ZW.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 28 mei 2020. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.