Masterclass De Ziektewet Ziek uit dienst op kosten van de werkgever

Masterclass De Ziektewet

Datum
Dinsdag 16 november 2021

Locatie
Carlton President, Utrecht (Maarssen)

Prijs
€ 495.00 excl. BTW

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 2 punten
Een vergeten groep: werknemers die ziek uit dienst gaan. Die uit zicht verdwijnen en waar je wel 12 jaar voor betaalt. Dat zijn de mensen waar de Ziektewet voor is bedoeld. De mensen die niet onder de loondoorbetalingsverplichting vallen maar waar je net zo veel voor betaalt.

Door de gigantische toename van tijdelijke contracten en de verhoging van de pensioenleeftijd neemt het aantal mensen dat gebruik maakt van de Ziektewet explosief toe. De kosten hiervan komen volledig voor rekening van de oud-werkgever. Ook al heeft iemand maar één maand bij jouw bedrijf gewerkt!

Veel organisaties hebben de focus liggen op de ‘standaard’ loondoorbetaling van vaste medewerkers en hebben niet in de gaten wat de Ziektewet (ZW) bij hen aanricht.

Deze Masterclass De Ziektewet helpt je de complexe gevolgen in kaart te brengen en actie te ondernemen:

  1. Wat moet je doen als iemand de ZW in gaat?
  2. Hoe werk je samen met UWV en externe providers?
  3. Hoe houd je zicht op de re-integratie?
  4. Wat kost een zieke oud-medewerker? 

De cursus wordt verzorgd door de ervaren Ziektewetspecialist Wendij Luijkman en SV-autoriteit Hendrik Jan van Pelt.

Deze opleiding is bedoeld voor: Ziekteverzuimspecialisten, casemanagers en HR medewerkers.

09.30 Ontvangst

10.00 De Ziektewet (ZW) algemeen
• Wat is de ZW eigenlijk? Waarom en voor wie?
• Hoe ver gaat de ‘vangnetfunctie’?
• Waarom doet de ZW werkgevers zo’n pijn?
• Hoe pak je regie en beperk je de pijn?

11.15 Koffie

11.30 ZW-Casemanagement in de praktijk
• Hoe werkt de claimbeoordeling bij ZW?
• Het onderscheid no-risk en vangnet
• De ‘taal’ van het UWV

12.00 Bijzondere situaties bij de claimbeoordeling
• Arbeidsconflict?
• Deskundigenoordeel / second opinion?
• Meerdere werkgevers: wie is verantwoordelijk?
• Proefplaatsing

13.00 Lunch

14.00 De re-integratie
• Hoe gaat het verder? Hoe blijf je in control?
• De eerstejaars Ziektewetbeoordeling (EZWB)
• En de Toetsing Verbeterde Belastbaarheid 2e jaar (TVB2)

15.00 Maatregelenbesluit
• Wat hangt er boven jouw (werkgevers) hoofd?
• Sancties, boetes, administratieve maatregelen
15.00 Thee
15.15 Leren van ervaringen en valkuilen

16.30 Afsluiting

Datum
Dinsdag 16 november 2021

Locatie
Carlton President, Utrecht (Maarssen)

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt € 495 (ex btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u de bevestiging en factuur. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen aan de training dan behoudt u het recht om deel te nemen aan deze of een vergelijkbare training. Wilt u ons voor de datum van de training hiervan op de hoogte stellen?

Deze training is zowel op locatie als online. Als corona regelgeving een live bijeenkomst onmogelijk maakt, schakelen we uiteraard volledig over op online. 

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 2 punten

Kunnen wij u helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Of heeft u nog andere vragen over de andere bijeenkomsten of opleidingen? Neem dan gerust contact op met: 06-37663274

Wendij Luijkman

Wendij is dé specialist op het gebied van de Ziektewet. Van 2002 tot 2016 is Wendij werkzaam geweest bij UWV. Door haar ervaring in diverse functies binnen de Ziektewet UWV  heeft zij veel praktijkkennis opgedaan als uitvoerder van de Ziektewet. Wendij was betrokken bij de Ziektewetadministratie, Ziektewetclaimbeoordelingen, verzuimbegeleiding en re-integratiebegeleiding in de Ziektewet. Als mentor heeft zij intern bij UWV veel mensen opgeleid, trainingen en presentaties gegeven en was zij veelal betrokken bij werkgroepen om beleid te bepalen.

Sinds 2016 is Wendij werkzaam in de private sector en vervult zij de functie Casemanager ZW voor de eigenrisicodragers. Vanaf maart 2019 is zij werkzaam bij Advance BV als Inzetbaarheidsspecialist/Casemanager ZW.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u de bevestiging en factuur. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen aan de training dan behoudt u het recht om deel te nemen aan deze of een vergelijkbare training. Wilt u ons voor de datum van de online training hiervan op de hoogte stellen?

Mocht de training door coronaregelgeving niet op locatie door kunnen gaan, dan verzorgen wij een online oplossing.