Verzuimcijfers Essentieel inzicht voor effectief verzuimbeleid

Verzuimcijfers

Coronaproof bijeenkomst

Datum
Dinsdag 15 september 2020

Locatie
BOVAGHuis
Kosterijland 15, Bunnik

Prijs
€ 495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00 
4e inschrijving 30% korting €346.50 
5e en verder    40% korting €297.00 

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 3 punten
Cijfers laten zien wat er gebeurt in jouw organisatie. Cijfers helpen om collega's en management te overtuigen. Cijfers dragen bij aan het nemen van de juiste beslissingen. 

Dat betekent dat je wel moet weten hoe cijfers, percentages en premies tot stand komen. Waar loopt het geld weg? En hoe zet je daar de stop op.

Inzicht in kosten helpt ook om af te wegen of je ergens in moet investeren. Waarom zou je daar geld in moeten steken? Wat levert het op? Dat geldt voor een re-integratie interventie voor een medewerker maar net zo goed voor de onderbouwing van jouw verzuimbeleid.

En wat zegt het eigenlijk als jouw organisatie een verzuimpercentage van 3,9, 5,3 of 7,1 heeft? Doe je het dan goed? Hoe bepaal je dat?

En is dat kort of langdurig verzuim? Geeft dat een reëel beeld? Of gaat het uiteindelijk om de concrete kosten die er mee gemoeid zijn?

Het totaal aan cijfers en percentages geeft inzicht in hoe jouw bedrijf er qua verzuim voor staat. En aan welke knoppen je moet draaien om verzuim te verminderen en (financiële) ruimte te maken voor duurzame inzetbaarheid.

Met Robert Looren de Jong als trainer ga je zien dat verzuim leuk wordt.

09.45 Inloop met koffie en thee

10.00 Hoeveel verzuim is normaal? Mythes en misverstanden!
• Wat zijn verzuimcijfers?
• Waar vind je verzuimcijfers?
• Branchecijfers en benchmarking
• Wat zijn verzuimkosten?

10.15 Loondoorbetaling en WGA
• In vogelvlucht 2 jaar loondoorbetaling en 10 jaar WGA
• Wat doet het met de portemonnee van de medewerker?
• Zijn de kosten voor de organisatie ook zichtbaar?
• ERD en Publieke verzekering: essentieel onderscheid
• Ziek uit dienst (Ziektewet)

11.00 Koffie

11.15 Wat kost een verzuimende medewerker?
• Een dag verzuim: wat kost dat?
• Ieder dossier een financiële paragraaf?
• Kosten en baten van interventies
• Ultieme schadelastbeperking door kennis van mens en cijfers

12.30 Lunch

13.30 Naar een breder perspectief
• De verdiepingsslag: hoe maak je die?
• Welke parameters ga je in kaart brengen? (%, frequentie, duur, €, etc.)
• Hoeveel Ziektewet instroom heb je?
• En hoeveel WGA?

14.15 Waar lekt geld? En waar is geld te verdienen?
• Hoe houd je regie op de geldstromen?
• Controle op toerekening gedifferentieerde premie of Uwv nota
• Zijn de medewerkers met no-risk in beeld?
• Wordt er tijdig gestuurd op vervroegde WIA aanvraag?
• Premiekortingen en subsidies

15.00 Thee

15.15 Uitwerking keuze ERD of UWV
• Eigen risicodragerschap ZW
• Eigen risicodragerschap WGA (verzekeren of zuiver eigen risicodragerschap)
• Hoe moet ik mijn organisatie inrichten passend bij mijn financieringskeuze?
• Besparingen inzetten voor preventie en duurzame inzetbaarheid

16.00 Afsluiting

100% Coronaproof bijeenkomst
Met handhaving van alle RIVM voorschriften: 1,5m afstand, handen wassen, hygiëne, individuele lunchpakketten. Als je ziek bent: niet komen!

Datum
Dinsdag 15 september 2020

Locatie 
BOVAGHuis
Kosterijland 15, Bunnik

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, € 495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docentElke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 3 punten

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk tot 21 dagen voor de Masterclass. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Kunnen wij u helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Of heeft u nog andere vragen over de andere bijeenkomsten of opleidingen? Neem dan gerust contact op met onze opleidingsadviseur Martine Mittertreiner:06-52371033

tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

Robert Looren de Jong

Robert Looren de Jong is in staat om op een begrijpelijke en vlotte manier inzicht en overzicht te verschaffen in de kosten en baten bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast geeft hij handvatten hoe je regie kan nemen en houden op deze geldstromen.

 

Hij is WFT (Wet Financieel Toezicht) gecertificeerd en tevens geregistreerd Case en Care Manager (RCMC). Hij heeft ruime ervaring in werkgeversadvies voor toonaangevende verzekeringsmakelaars.

Met ruime praktijkervaring als senior consultant op het domein van sociale zekerheid, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

 

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk tot 21 dagen voor de datum van de Masterclass. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.