Online Masterclass LEAN verzuim Verzuimaanpak met de juiste cijfers

Online Masterclass LEAN verzuim

Datum
Dinsdag 16 juni 2020

Online
09.30-13.00

Prijs
€ 199 excl. BTW

 Beter sturen op verzuim door gedrag aan te passen met behulp van gerichte data. Dat is de kern van deze Masterclass.

Verzuim is duur en verstorend voor een organisatie. Het verzuim is ook een belangrijke thermometer van hoe het met de organisatie gaat. Verzuim verdient dan ook volle aandacht.

Met een LEAN verzuim aanpak ga je gestructureerd kijken naar verzuim. Wat gebeurt er en waarom? Om vervolgens een vertaalslag te maken naar mens en gedrag.

Zo ga je op zoek naar de cijfers en data die er echt toe doen. Denk bijvoorbeeld aan cijfers die aangeven of er veel verzuim is door weinig mensen of veel verzuim door veel mensen. Hiermee kun je dan gericht een duurzame oplossing bieden. Het kan zijn dat het voor een groepje mensen normaal is om zich vaak ziek te melden. Daar hanteer je een andere gedragsmatige aanpak dan op een afdeling waar relatief veel mensen zich vaak ziekmelden. Daar is sprake van een echte verzuimcultuur.

Traditioneel houdt elke organisatie het verzuim% bij. Maar dat is precies het cijfer dat het minst zegt terwijl er het meest op gestuurd wordt. Dat kan zeker anders!

LEAN = verzuimgedrag aanpakken door beter te sturen met cijfers.

Programma Online Masterclass LEAN verzuim

09.15  Inloggen

09.30  Start en welkom

09.30  Met LEAN Thinking naar LEAN verzuimaanpak
Wat is Lean Thinking en hoe relateert dat aan verzuim? In deze korte sessie leer je op interactieve wijze het geleerde direct toe te passen in jouw organisatie. En welke mogelijkheden zie je op het gebied van verzuim?
Opdracht: Hoe LEAN ben jij/is jouw organisatie?

10.30    Break

10.45 Op zoek naar cijfers en data
Welke cijfers en data verzamel je? En hoe verwerk je die in een dashboard? Vervolgens stel je jezelf de volgende vragen: Wat zie je? Welke acties zou je nemen en waar beginnen we?
Opdracht: naar welk cijfer ben jij op zoek?

11.45 Break

12.00 De vertaalslag naar gedrag
Hoe helpt jouw dashboard om te verhelderen? En hoe ziet dat er dan (beeldend) uit? En hoe kun je teamleiders hiermee ondersteunen in hun plan van aanpak oftewel in LEAN termen: SOP’s (standard operating procedures).

13.00 Vooruitkijken en afsluiten

Datum
Dinsdag 16 juni 2020
09.30-13.00 uur

Investering
De investering voor deze online masterclass bedraagt, exclusief BTW, €199 per deelnemer. Dit bedrag is inclusief materiaal, oefeningen en opdrachten. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
U krijgt van te voren een link toegestuurd waar u op de dag van de bijeenkomst mee kunt inloggen. 

Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen aan de training en geen gebruik maken van de link. Dan behoudt u het recht om deel te nemen aan deze of een vergelijkbare training. Wilt u ons voor de datum van de online training hiervan op de hoogte stellen?

 
 

Kunnen wij u helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Of heeft u nog andere vragen over de andere bijeenkomsten of opleidingen? Neem dan gerust contact op met onze opleidingsadviseur Martine Mittertreiner: 06-52371033

tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

 
 

Eliane van Beukering

De rode draad in de loopbaan van Eliane is het begeleiden van mensen op en naar de arbeidsmarkt. Inmiddels heeft zij al veel ervaring opgedaan in diverse functies zoals project manager werkgelegenheid, operationeel manager van een opleidingscentrum, HR manager en loopbaan- en mobiliteitsadviseur. De laatste jaren is zij werkzaam als sociaal bedrijfskundig adviseur. Zij draagt bij aan de verdere professionalisering van inzetbaarheid binnen organisaties in de breedste zin van het woord. Door de brede kennis van de op het gebied van re-integratie, inzetbaarheid en sociale zekerheid, is Eliane een serieuze gesprekspartner. Tot haar werkzaamheden horen onder andere het monitoren, onderzoeken en beoordelen van (organisatie brede) inzetbaarheidsvraagstukken en het (on)gevraagd adviseren van directie op dit gebied.

Haar uitgangspunt daarbij is: gedrag stuurt gedrag. Dat werkt 2 kanten uit. Hoe ervaar jij het gedrag van jouw (verzuimende) medewerker. Wat is jouw natuurlijke reactie daarop? Hoe kun jij jouw gedrag aan passen zodat de (verzuimende) medewerker ander gedrag gaat laten zien.


Gerard Versluis

Tijdens mijn studie Informatica aan de TH Twente, ben ik begonnen in de ICT en in 1998 directeur/aandeelhouder geworden bij een softwarehuis. In 2003 is er een workflow applicatie op de markt gebracht die gemeenten en arbodiensten ondersteunt bij de Wet Verbetering Poortwachter. Dat was mijn eerste kennismaking met HR en data. Na de verkoop van het bedrijf in 2005 ben ik als zelfstandig Lean en Agile consultant verder gegaan. Daarbij ben ik steeds te vinden op het snijvlak van data, mensen en duurzame procesverbeteringen en heb ik diverse verbetertrajecten uitgevoerd in de zorg, het onderwijs en bij commerciële bedrijven. Van 2014-2017 heb ik een zijsprongetje gemaakt en heb ik een periode als wiskunde docent gewerkt. Gewoon omdat het me leuk leek en ook omdat ik het belangrijk vind dat kinderen wiskunde en werken met data leuk gaan vinden. 

Momenteel werk ik als een van de eigenaren in Leanpartners. Ook daar gaat het weer om de drie-eenheid mensen, data en processen duurzaam verbeteren. HR analytics is daarbij een van de terreinen waar dit denken en verbeteren goed tot zijn recht komt.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
U krijgt van te voren een link toegestuurd waar u op de datum van de bijeenkomst mee kunt inloggen. 

Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen aan de training en geen gebruik maken van de link. Dan behoudt u het recht om deel te nemen aan deze of een vergelijkbare training. Wilt u ons voor de datum van de online training hiervan op de hoogte stellen?