Psychisch Verzuim Signaleren en omgaan met psychische klachten

Psychisch Verzuim

Datum
Dinsdag 9 juni 2020

Online
14.00u - 17.00u

Prijs
€ 199 excl. BTW

 Online masterclass Omgaan met Psychisch Verzuim

Stress, Depressie & Angst zijn de belangrijkste onderliggende factoren van Psychisch Verzuim. Zeker ook in deze tijd is Psychisch verzuim voor veel organisaties een groot probleem. Het herkennen en aanpakken van  psychische klachten op de 'werkvloer' is lastig. Wat zijn die klachten waar medewerkers het over hebben? Wat ligt eraan ten grondslag?

Deze online masterclass is bedoeld als hulpmiddel voor HR en Arbo om handvaten te krijgen om 1) psychisch verzuim te herkennen, 2) bespreekbaar te maken en 3) daadwerkelijk aan te pakken.

In 3 uur tijd geven Khadija & Suzy jou heel veel inzicht en informatie mee om met deze problematiek aan de slag te gaan!

De psychische gesteldheid van je medewerkers is in de huidige crisis belangrijker dan ooit. Hoe zorg dat je iedereen mentaal binnenboord houdt, nu én in de anderhalvemetereconomie?

Deze online masterclass is echt een must in coronatijd!

Programma

13.45    Inloggen

14.00    Introductie en start deel 1: Herkennen
De helft van het verzuim is psychisch van aard. Een deel hiervan heeft te maken hebben met angststoornissen, fobieën, verslaving , depressies, maar het grootste deel komt voort uit werkstress. Stress leidt tot uitputting en uiteindelijk als het te lang duurt tot het letterlijk opbranden en ernstige psychische en meestal ook fysieke klachten.

14.50    Break

15.00    Voortgang deel 2: Bespreekbaar maken
Hoe maak je de problematiek bespreekbaar? Welke ingang gebruik je? Wat zeg je wel, wat zeg je niet? Tips & Tricks.

15.50    Break

16.00    Deel 3: De praktijk: Aanpakken en casuïstiek
Hoe ga je om met mensen met psychische klachten? Wie stelt vast wat er medisch aan de hand is? Wat pak je eerst aan: het fysiek of de psyche? Welke interventie is nodig? En hoe volg je het proces?

17.00    Afsluiting

 

 

Kunnen wij u helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Of heeft u nog andere vragen over de andere bijeenkomsten of opleidingen? Neem dan gerust contact op met onze opleidingsadviseur Martine Mittertreiner: 06-52371033

tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

 
 
 

Investering
De investering voor deze online masterclass bedraagt, exclusief BTW, € 199 per deelnemer. Dit bedrag is inclusief materiaal, oefeningen en opdrachten. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
U krijgt van te voren een link toegestuurd waar u op 9 juni mee kunt inloggen. 

Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen aan de training en geen gebruik maken van de link. Dan behoudt u het recht om deel te nemen aan deze of een vergelijkbare training. Wilt u ons voor de datum van de online training hiervan op de hoogte stellen?

 
 
 

Khadija Charafi

Khadija Charafi is werkzaam als manager en begeleider bij Vital Mindz.

Ze heeft in de afgelopen 12 jaar werkzaamheden als manager uitgevoerd en een aantal jaren training, coaching en begeleiding gegeven aan volwassenen met complexe psychische problemen. Ze is opgeleid in oplossingsgerichte therapie, die ze zowel face-to-face als middels E-coaching heeft toepast.  Daarnaast is ze bijgeschoold in arbeidsintegratie en sociale zekerheid.

Na het afronden van verschillende opleidingen, waaronder Social Studies en docente maatschappijleer, koos ze voor het vakgebied re-integratie en psychische klachten.

Zij is altijd geïnteresseerd geweest in het verbeteren en versterken van posities en functioneren van anderen in de maatschappij. Hierbij is haar visie dat er altijd mogelijkheden zijn op het moment dat mensen bereid zijn te veranderen en perspectieven te onderzoeken ten aanzien van hun toekomst.


Susy Willems

Susy is breed inzetbaar als senior Registerpsycholoog A&O op het gebied van ontwikkeling, groei, vitaliteit, preventie en curatieve trajecten. Zij is ervaren in coaching, training en assessments in het kader van persoonlijke, team- en managementontwikkeling in organisaties. En heeft oog en gevoel voor klantbehoeften en -tevredenheid, resultaatgericht en verantwoordelijk. Wat haar in het bijzonder drijft, is de zoektocht naar de innerlijke krachtbronnen van een persoon of een team om van daaruit tot resultaten en afspraken te komen. Daarbij gelooft zij sterk in het vergroten van de keuzevrijheid en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid in situaties als kernvoorwaarden voor succes. Het is dan ook haar overtuiging dat als iemand goed is voor zichzelf hij/ zij ook goed is voor de organisatie. Susy is op dit moment werkzaam als psycholoog bij Vitalmindz. Hiervoor werkte zij bij Human Capital Group als senior consultant.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering
De investering voor deze online masterclass bedraagt, exclusief BTW, € 199 per deelnemer. Dit bedrag is inclusief materiaal, oefeningen en opdrachten. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
U krijgt van te voren een link toegestuurd waar u op 9 juni mee kunt inloggen. 

Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen aan de training en geen gebruik maken van de link. Dan behoudt u het recht om deel te nemen aan deze of een vergelijkbare training. Wilt u ons voor de datum van de online training hiervan op de hoogte stellen?